Budżet i święta

????????????????????????????????????

Ponieważ takie były główne założenia przebiegu 36 sesji rady gminy, która odbyła się we wtorek 19 grudnia, obrady przebiegły wyjątkowo sprawnie i bez większych problemów.

Radni przyjęli przedstawiony przez skarbnik Agnieszkę Brzeską budżet na rok 2018, który przewiduje dochody w wysokości 33 232 480 zł, a wydatki 32 452 270 złotych.

Przewiduje również szereg gminnych inwestycji, wśród których są m.in. przebudowy dróg w Giżyczkach (550 metrów za 100 tys. zł), Brzozowie A (100 tys. zł), Henrykowie (550 mb. za 80 tys. zł) i Lubatce (550 mb. za 100 tys. zł).

W planie jest też remont oraz rozbudowa remizy OSP Giżyce (20 tys. zł), rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym, obejmująca m.in. za 110 tys. zł budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingów i drogi wewnętrznej. 20 tysięcy przewidziano na budowę siłowni zewnętrznej przy kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Najwięcej, bo 6,669 milionów złotych planuje się wydać na odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminach Iłów i Słubice, a jest to związane z pozyskanymi na ten cel środkami unijnymi.

Razem daje to niebagatelną sumę 7 211 663 złotych.

Programy na rok 2018

Radni przyjęli do realizacji programy – współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (przewidywany koszt realizacji tego programu to 90 tysięcy złotych) oraz Wieloletni Program Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi i Lokalowymi Gminy, który obejmuje 10 lokali w Iłowie oraz 4 w Ładach.

Negatywnie natomiast zaopiniowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody Kępa Rakowska i Kępa Antonińska.

Najbliższe zamierzenia

Wójt Roma Kujawa mówił o problemach, jakie stwarza tegoroczna mokra aura, powodująca zalania pól, pastwisk i sadów. Pozatykane są przepusty, w rowach melioracyjnych nagromadziło się dużo śmieci, wycinanych gałęzi i różnych odpadów, a to utrudnia lub wręcz uniemożliwia wjazd na te tereny. Są to też skutki braku wpłacania składek na spółkę wodną, więc kiedy lata były suche, nie było takich problemów. Od nowego roku przejąć to zadanie ma powstająca spółka „Wody Polskie”, ale nie wiadomo jeszcze, jak i kiedy zacznie swoją działalność.

Wójt mówił o przygotowanych i przygotowywanych wnioskach o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg Arciechów – Arciechówek, Bieniew – Uderz, Olszowiec, Giżyczki i ul. Strażackiej w Iłowie.

Zapraszał także na uroczyste poświęcenie i przekazanie kolejnego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbędzie się po Nowym Roku.

Sekretarz gminy Przemysław Nowacki mówił o konieczności uzupełnienia komisji przyznającej dofinasowania gminne dla organizacji pozarządowych, co zgłaszała radna Renata Bernat, a wójt odpowiadając na pytanie wiceprzewodniczącego Rady Waldemara Modrzejewskiego mówił o postępach w pracach przy dorowadzeniu do Iłowa sieci gazociągowej.

Danuta Geras w związku z pojawieniem się na terenie gminy firmy oferującej nowe tabliczki informacyjne apelowała o rozsądek przy zamawianiu tych usług, jeśli dotychczasowe spełniają swoje zadanie.

Zaraz po sesji zebrani dzieli się opłatkiem i życzeniami, a atmosferę umilały występy artystyczne w wykonaniu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iłowie oraz dzieci i młodzieży z GOK pod opieką Małgorzaty Czubiel.

Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)