Lider mazowieckich zmian

echopowiatu_lider_zmian

Gmina Iłów otrzymała zaszczytny tytuł „Wicelidera Zmian – Samorząd 2017” w kategorii „Najskuteczniejsi w subregionie warszawskim zachodnim – Beneficjent RPO WM 2014-2020”.

Jest to plebiscyt organizowany corocznie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych i Zarząd Województwa Mazowieckiego, wyróżniający  najaktywniejsze i najskuteczniejsze samorządy, które pozyskały najwięcej środków w przeliczeniu na mieszkańca oraz zgłosiły najwięcej wniosków unijnych, które uzyskały pozytywną ocenę formalną. Wyniki zostały ogłoszone podczas odbywającego się 20 grudnia w Warszawie uroczystego finału plebiscytu.

Mazowiecka Jednostka wskazała liderów w każdym  subregionie. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk gratulując laureatom pozyskanego wparcia ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego mówił, że to właśnie dzięki działaniu i determinacji w dążeniu do zmian rozwijamy swoje małe ojczyzny. I dzięki tym działaniom region mazowiecki wykorzystuje przyznane wsparcie z funduszy europejskich. Ta aktywność przynosi już wymierne efekty nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także w skali wzrostu konkurencyjności całego regionu. Ta wspólna praca pozwoliła już zaprogramować prawie połowę alokacji przyznanej Mazowszu na lata 2014 – 2020.

Gmina Iłów pozyskała 981,79 zł dofinansowań w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W imieniu Iłowa nagrody odebrał wójt Roman Kujawa.

Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)