Nowa droga w gminie

????????????????????????????????????

10 lutego na pograniczu Miękin i Uderza odbyła się uroczystość, podczas której nastąpiło oficjalne otwarcie przebudowanej drogi łączącej te dwie miejscowości. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. wójt gminy Roman Kujawa, sołtys wsi Miękiny-Uderz Grażyna Frankowska, przedstawiciele Rady Gminy, wykonawców, mieszkańców sołectwa oraz proboszcz parafii Iłów ks. Krzysztof Borucki, który poświęcił drogę.
Wybudowanie drogi w Miękinach odbyło się przy udziale środków zewnętrznych. Inwestycja była bowiem objęta promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8.09.2016 r. przewidującą podział środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w wyniku którego gmina Iłów otrzymała dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 38206 w miejscowości Uderz-Miękiny o dł. 1,705 km”.
Po otrzymaniu promesy radni gminy spotkali się na nadzwyczajnej sesji i dokonali zmian w budżecie wprowadzając do niego kwotę dotacji z MSWiA. Wkrótce później rozpisano przetarg na wykonanie inwestycji, która potrwała do końca listopada 2016 roku.
Podkreślić trzeba, że z wybudowanej drogi korzystają nie tylko mieszkańcy Miękin i Uderza, ale i wszyscy podróżujący przez tę część gminy oraz przyjezdni. Droga Uderz-Miękiny stanowi bowiem ważny szlak komunikacyjny łączący drogę powiatową Iłów – Młodzieszyn z drogą wojewódzką nr 575 i umożliwia ominięcie Iłowa.
Zadowolenia z inwestycji nie kryją mieszkańcy sołectwa, którzy o nią zabiegali. O drogę w Miękinach bardzo długo upominała się Grażyna Frankowska, która pełni tu funkcję sołtysa od 26 lat. Podkreślenia wymaga fakt, że w tym czasie Miękiny uległy wielu przeobrażeniom, jednak cały czas mieszkańcom doskwierał brak asfaltu.
Na inwestycji skorzystają także turyści i liczni działkowicze. Sołectwo Miękiny-Uderz jest bowiem atrakcyjne pod wieloma względami i właściwie brakowało tu tylko asfaltu. Do naszego sołectwa sprowadza się dużo ludzi z okolicznych miast, którzy są oczarowani tutejszą przyrodą. Sołectwo jest bowiem usytuowane pomiędzy połaciami lasów, które zachwycają bogactwem fauny i flory. Te atrakcje przyciągają do nas niejednego turystę i ciekawego gościa – wyjaśnia sołtys wsi.
W roku 2016 roku, jak podkreśla wójt gminy, wiele inwestycji udało się zrealizować przy wykorzystaniu pozabudżetowych źródeł finansowania. Są to przede wszystkim inwestycje drogowe, które poprawiły infrastrukturę naszej gminy. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Narty, Miękiny i Olunin wyniosła łącznie ok. 1,5 miliona złotych.
JK

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)