Szkoły na tapecie

echopowiatu_ilow_szkoly

W trakcie ostatniej, XXVI w tej kadencji sesji Rady Gminy, która odbyła się we wtorek 14 lutego, radni dyskutowali nad projektem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Przedstawione zostały dwa projekty zmian – w jednym jest to likwidacja gimnazjum do końca sierpnia tego roku, w drugim następuje stopniowe wygaszanie gimnazjum od 31 sierpnia 2017 roku do roku 2019, a klasy stopniowo są przenoszone do szkół podstawowych, które stają się ośmioklasowymi.
Zarówno dyrektor gimnazjum Jan Kraśniewski, jak i zgromadzeni na sali nauczyciele oraz Elżbieta Kopka, reprezentująca nauczycielskie związki zawodowe, byli za wariantem I, który zakłada, że pracownicy zlikwidowanego gimnazjum powinni przechodzić do szkół podstawowych. Głównie do klas VII i VIII, jak mówił koordynator do spraw wdrażania reformy z ramienia kuratorium mazowieckiego dla powiatu sochaczewskiego Andrzej Grabarek. Ale nie ma jak dotychczas automatu przechodzenia, a jak z kolei twierdził radny Przemysław Wasilewski – ta uchwała to podrzucony nam gorący kartofel, a nauczyciele zatrudnienie powinni znaleźć nie tylko w szkole w Iłowie, ale również w Kapturach, Giżycach i Brzozowie Starym.
Gimnazjum do końca roku
Radni przyjęli projekt pierwszy, zakładający zakończenie działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Z dniem 1 września 2017 roku rozpoczyna natomiast działalność ośmioklasowa Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie, do której zostają włączone klasy dotychczasowego Gimnazjum. Za tym projektem opowiedziało się 11 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.
Rada przyjęła plan sieci i granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę.

Oddziały przedszkolne we wszystkich szkołach
Jednocześnie przyjęto jako podstawowe przedszkole samorządowe w Iłowie, natomiast we wszystkich szkołach podstawowych powstaną i działać będą oddziały przedszkolne. Ustalono także opłatę za świadczenia udzielane przez te placówki. Świadczenia realizowane będą bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie dla dzieci do lat 5. Za każdą godzinę świadczeń przekraczających ten okres ustalono opłatę w wysokości 1 złotego za każdą godzinę ponad ten limit. Co prawda wójt Roman Kujawa proponował zrezygnowanie całkowite z tych opłat dodatkowych, ale jak się okazuje, wymuszają je inne odrębne przepisy.
Obwody szkolne
Jak mówił wójt Kujawa, proponowana sieć szkół i przedszkoli uwzględnia przystosowanie jej do nowego ustroju szkolnego i zapewni możliwość realizacji obowiązku szkolnego wszystkim uczniom zamieszkałym w obwodach szkól prowadzonych przez gminę. Wszystkie szkoły podstawowe będą szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i będą funkcjonowały w jednym budynku, co jest zgodne założeniami reformy oświaty.
I tak dla Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym obwodem są miejscowości: Białocin, Brzozów A, Brzozów Nowy, Brzozów Stary, Brzozówek, Giżyczki 9 a, b i c, Sadowo, Sewerynów, Wieniec, Wisowa i Zalesie od nr 1 do nr 10.
Do obwodu Szkoły Podstawowej im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach należą miejscowości: Giżyce, Giżyczki oprócz nr 9 a, b i c, Henryków, Piotrów i z gminy Sochaczew Helenów i Skutki oraz z gminy Rybno Antosin i Wężyki.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie swoim zasięgiem obejmuje: Arciechów, Arciechówek, Bieniew, Brzozowiec, Budy Iłowskie, Gilówkę Dolną i Górną, Iłów, Kępę Karolińską, Krzyżyk Iłowski, Lasotkę, Leśniaki, Lubatkę, Łady, Łaziska, Miękiny, Miękinki, Narty, Obory, Olunin, Olszowiec, Pieczyska Iłowskie, Piskorzec, Przejmę, Rokocinę, Rzepki, Stegnę, Suchodół, Szarglew, Uderz, Wadysławów, Wolę Ładowską i Wołyńskie.
Natomiast do SP im. Bolesława Chrobrego w Kapturach należą miejscowości: Aleksandrów, Dobki, Emilianów, Kaptury, Karłowo, Paulinka, Wszeliwy, Zalesie od nr 11 do końca i Załusków.
Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)