Zebranie strażackie

????????????????????????????????????

We wtorek 18 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Iłowie, podczas którego omówiono bieżące funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży z terenu gminy. W porządku obrad znalazły się podsumowania zebrań sprawozdawczych OSP, informacja dotycząca kursu podstawowego strażaków, omówienie organizacji Dnia Strażaka 2017, podsumowanie Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz sprawy różne.
Walne zebrania strażackie, jak wyjaśnił prezes Zarządu Edward Krakowiak, w tym roku odbyły się wcześniej. a do końca stycznia we wszystkich jednostkach opracowane zostały sprawozdania finansowe za ubiegły rok.
Szkolenie to podstawa
Tematem, któremu uczestnicy posiedzenia poświęcili dużo uwagi, były szkolenia strażaków. Kurs podstawowy, w którym uczestniczy aktualnie 30 strażaków z gminy poprzedziły testy w komorze dymowej. Są one przeznaczone są dla strażaków PSP, druhów OSP i ratowników innych jednostek ochrony przeciwpożarowej pracujących w sprzęcie ochrony układu oddechowego. Testy mają na celu sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności, a także nawyków w zakresie obsługi i technik pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i w ubraniach ochronnych oraz pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym i poruszania się w nieznanym i złożonym przestrzennie układzie komunikacji poziomej i pionowej. Test rozpoczyna się, gdy po pozytywnym przejściu wywiadu zdrowotnego ćwiczący przystępuje do próby wydolnościowej. Druhowie kolejno ćwiczą na bieżni ruchomej, ergometrze wioślarskim, ergometrze rowerowym, drabinie bez końca. Po zaliczeniu pełnej próby wydolnościowej ćwiczący biorą udział w teście na ścieżce treningowej, który polega na przejściu jej na orientację w utrudnionych warunkach, tj. zaciemnienia, zadymienia, ograniczonej przestrzeni, podwyższonej temperaturze oraz hałasu. Test na ścieżce treningowej wykonuje się w ubraniu specjalnym, hełmie, obuwiu strażackim, rękawicach specjalnych, kominiarce, sprzęcie ochrony układu oddechowego (masce założonej na twarz i podłączonej do aparatu powietrznego) z włączonym sygnalizatorem bezruchu. Warunkiem zaliczenia ścieżki treningowej jest jej pokonanie przez ćwiczącego przy użyciu jednego aparatu powietrznego.
W sobotę 29 kwietnia iłowscy strażacy przystąpią do egzaminu kończącego kurs podstawowy. Tego samego dnia odbędzie etap wojewódzki OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”, do którego zakwalifikował się Hubert Krakowiak – uczeń SP w Brzozowie zajmując I miejsce w swojej kategorii wiekowej podczas eliminacji powiatowych.
Jak podano, w tym roku uczestnicy etapu wojewódzkiego wezmą udział w kursie strażackim, podczas którego nabędą umiejętności praktyczne.
Ostatnie zawody w Gimnazjum
Wkrótce, bo już 18 maja, jak poinformował dyrektor Gimnazjum w Iłowie Jan Kraśniewski, odbędą się zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które tradycyjnie znajdą się w programie Memoriału Sylwestra Rozdżestwieńskiego. Dyrekcja gimnazjum liczy na to, że zawody zostaną wzbogacone pokazem ratownictwa w wykonaniu strażaków z PSP w Sochaczewie, tak jak odbywało się to w latach ubiegłych. W tym roku ostatni raz przystępujemy do organizacji Memoriału. Będę rekomendował te zawody dyrektorom szkół podstawowych. Zawody MDP integrują środowiska szkolne z tutejszej gminy – powiedział dyrektor Kraśniewski. Na posiedzeniu zarządu oddziału gminnego poinformowano ponadto, że 13 maja w Sochaczewie odbędzie się uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, a na 17 września zaplanowano powiatowe zawody pożarnicze w Rybnie. Poprzedzające je zawody gminne wyłonią najlepszą jednostkę w każdej gminie, która następnie weźmie udział w rywalizacji na szczeblu powiatu. Podobnie, jak w latach ubiegłych, zarząd powiatowy ZOSP RP organizuje w okresie letnim obóz sportowo – pożarniczy dla młodzieży z powiatu sochaczewskiego. Na posiedzeniu zarządu gminnego omawiano także potrzebę zakupu samochodu strażackiego dla OSP Iłów, która jak mówiono, jest najstarszą jednostką posiadającą najstarszy samochód. Aktualnie jednostka oczekuje na decyzję Komendy Wojewódzkiej PSP w sprawie przyznania jej dotacji na samochód. Jednostka została umieszczona na pierwszym miejscu listy jednostek z tutejszego powiatu ubiegających się o takie dofinansowanie.
Joanna Kudarewko

 

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)