Jesienne inwestycje na powiatowych drogach

echopowiatu_rada_powiatu_sochaczewskiego

 

Tegoroczny sezon inwestycyjny na powiatowych drogach dobiega końca. W ostatnim czasie powiat zrealizował kolejne zadania polegające na ich gruntownej modernizacji.

Zadowoleni mogą czuć się mieszkańcy gmin Iłów oraz Młodzieszyn. Zakończyła się bowiem odbudowa kolejnej części drogi powiatowej nr 3838W, która łączy obie gminy. Wyremontowany odcinek to 2,5 km po stronie gminy Iłów i 2,52 km po stronie Młodzieszyna. Wcześniej, bo w roku 2012 modernizacji poddano prawie półtorakilometrowy odcinek tej trasy.

Koszt obecnego zadania wyniósł ponad 1,25 mln zł. Należy jednak podkreślić, że aż 80% tej kwoty stanowiła dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostała część to środki własne powiatu oraz obu gmin. Wykonawcą inwestycji była firma PHU „Prima” z Sochaczewa.

Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: wykonanie wzmocnienia zniszczonych krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym, ułożenie warstwy stabilizacji gruntu cementem, ułożenie warstwy wyrównawczo-klinującej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, a także oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów przydrożnych oraz profilowanie poboczy i uzupełnienie ich kruszywem.

Uroczyste oddanie inwestycji do użytku miało miejsce 25 listopada br. w pobliżu strażnicy SP Łaziska. Symboliczną wstęgę na przebudowanej drodze przecięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych – wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski, członek Zarządu Powiatu Andrzej Grabarek, członek Zarządu Powiatu Wanda Dragan, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk, wójt gminy Iłów Roman Kujawa, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska, a także organizatorki uroczystości – Teresa Tomaszewska, radna Iłowa i sołtys Jadwiga Kobierecka. Nową drogę poświęcił proboszcz parafii Iłów ks. Krzysztof Borucki.

– To kolejny przykład na dobrą współpracę lokalnych samorządów, tym razem powiatu oraz gmin Młodzieszyn i Iłów. Wszyscy doskonale wiemy, w jak opłakanym stanie była do tej pory ta droga, którą tutejsi mieszkańcy mogą dotrzeć do Sochaczewa czy do Płocka. Należało ją odbudować, co było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym serdecznie dziękuję. Ogromnie ważne jest, by drogi w powiecie sochaczewskim były bezpieczne i miały odpowiednią jakość. Stąd jeszcze raz składam podziękowania dla radnych powiatowych i gminnych za podjęcie decyzji o wspólnej realizacji zadania. Bo choć ponad milion złotych udało się pozyskać ze środków wojewódzkich, to nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasz wspólny wkład własny – podkreślał podczas uroczystości wicestarosta Tadeusz Głuchowski, który wyraził nadzieję, że niebawem uda się tę drogę odbudować na całej jej długości – Został nam jeszcze odcinek troszkę dłuższy niż tegoroczny, ale wierzę, że i on zostanie wyremontowany – dodał.

O bardzo dobrej współpracy i jej efektach mówili też wójtowie Iłowa i Młodzieszyna.

Inwestycja w Rybnie

Jesienią tego roku zakończyła się też inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 3818W relacji Wężyki – Rybno – Sochaczew na odcinku Lubiejew – do drogi krajowej nr 50. Wykonawcą zadania opiewającego na kwotę ponad 375 tys. zł było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Kutna. W tym przypadku zakres robót obejmował m.in. wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, oczyszczenie rowów przydrożnych oraz wykonanie ścinki i uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym i oznakowanie.

Z kolei we wrześniu br. wykonany został remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3827W Czyste – Czerwonka. Na odcinku 1,3 km wykonawca – sochaczewska firma PHU „Prima” – m.in. położył nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, uzupełnił kruszywem pobocza. Inwestycja kosztowała blisko 173 tys. zł. Dzięki oszczędnościom poprzetargowym udało się wykonać podobne roboty – jako kontynuację zadania – tym razem na odcinku o długości 240 m za kwotę 31 933,26 zł.

Warto zaznaczyć, że ta inwestycja, jak i dotycząca drogi w Lubiejewie zrealizowane zostały ze środków własnych powiatu oraz gminy Sochaczew i jest to następny przykład udanej współpracy między samorządami.

To nie wszystkie powiatowe inwestycje tej jesieni – W okresie od października do listopada tego roku Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie własnymi siłami wykonał remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3824W w miejscowości Zakrzew o długości 13 metrów – informuje ponadto Małgorzata Dębowska, dyrektor PZD. W tym przypadku zakres prac obejmował m.in. wymianę całego ustroju nośnego (pokład dolny, pokład górny, mostownice, poręcze), remont przyczółków, remont nawierzchni na dojazdach i oznakowanie obiektu.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)