Młodzieszyn artykułów

echopowiatu_Modzieszyn

Sesja dla OSP

W poniedziałek 12 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której jedyną uchwałą było przyjęcie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Radni w swoim gronie  zdecydowali o zwiększeniu budżetu o 50 tysięcy złotych. Pieniądze te pochodzą z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok 2013. A

echopowiatu_ststystyki

Jest nas coraz mniej

Powoli, bo powoli, ale nadchodzi czas podsumowań minionego roku. Poprosiliśmy nasze gminy o pobieżne przynajmniej statystyki Urzędów Stanu Cywilnego za rok 2017. Co działo się w poszczególnych gminach? Miasto Sochaczew Liczba mieszkańców Sochaczewa na dzień 31 grudnia 2017 to 35 585 osób, w tym kobiety – 18 820, mężczyźni – 16 765. Dzieci urodzone w szpitalu sochaczewskim –

echopowiatu_sołtys_Adamowa_Góra

Nowy sołtys w Adamowej Górze

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa przez Joannę Zimniak, pełniącą jednocześnie obowiązki przewodniczącej Rady Gminy, w poniedziałek 29 stycznia odbyły się wybory uzupełniające na sołtysa wsi Adamowa Góra. W wyborach wzięło udział 26 mieszkańców sołectwa, a na sołtysa została wybrana Ewa Orlikowska. Podczas zebrania mieszkańcy mieli okazję do rozmowy z wójtem gminy Moniką Pietrzyk,

echopowiatu_WOŚP_Młodzieszyn (3)

Zebrali 13 tysięcy

13 092,01 złotych, 5,20 euro i 25 pensów zebrał Młodzieszyn w trakcie finału WOŚP. W szkołach w Kamionie, Janowie i Młodzieszynie przeprowadzono zbiórkę pieniędzy przez loterie fantowe, licytacje pozyskanych gadżetów oraz sprzedaż ciast w kafejkach. Wolontariusze przez całą niedzielę prowadzili zbiórkę pieniędzy na terenie Młodzieszyna. A sam finał miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury. Przewodnicząca

savings-2789153_1920

Od stycznia nowe podatki

Gminni radni ustalili wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej obowiązujących na terenie gminy w 2018 roku. Nieruchomości W ramach podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacić trzeba 0,71 zł od 1 mkw. powierzchni; pod wodami powierzchniowymi 4,63 zł od 1 ha powierzchni; pozostałych, w tym zajętych

????????????????????????????????????

Fundusz sołecki 2018

Rada Gminy przeznaczyła na 2018 rok 324 026 złotych na fundusz sołecki. Jak twierdzi skarbnik gminy Małgorzata Zawadzka, są to pieniądze, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć według własnego uznania na najpilniejsze ich zdaniem potrzeby w ich miejscowości. Dodatkową zachętą dla gmin do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa.

echopowiatu_gmina_młodzieszyn

Gminne priorytety w Młodzieszynie

Dobre, bezpieczne drogi w gminie Młodzieszyn to priorytet – podkreśla to wójt Monika Pietrzyk na każdym spotkaniu w radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. Klęski żywiołowe powodują straty nie tylko w gospodarstwach domowych, ale i w ich otoczeniu, m.in. niszczą drogi, którymi codziennie się poruszamy, a ich zły stan stanowi zagrożenie dla naszego życia. Wójt Pietrzyk

echopowiatu_Inwestycyjne_obligacje

Inwestycyjne obligacje

W poniedziałek 4 grudnia 2017 r. odbyła się XLI w tej kadencji sesja Rady Gminy. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Jak mówiła skarbnik Małgorzata Zawadzka, gmina otrzymała z budżetu wojewody 570 tysięcy złotych dotacji na odbudowę dwóch odcinków dróg gminnych – ulicy Kruczej

echopowiatu_Mlodzieszyn_wojt

Drogi, cmentarz i dofinansowania

Na ostatniej sesji Rady Gminy w ramach sprawozdania z prac między sesjami wójt Monika Pietrzyk zaproponowała radnym przyjęte jednogłośnie stanowisko w sprawie poparcia władz powiatowych w usiłowaniach przejęcia z Francji na teren powiatu pomnika świętego Jana Pawła II. Poinformowała też o czasowym zamknięciu mostów przez rzekę Bzurę w Mistrzewicach i Witkowicach w związku z podtopieniem

echopowiatu_gok_modzieszyn

Rok w GOK w Młodzieszynie

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Hetman przedstawiła zebranym osiągnięcia GOK w ubiegłym roku. Atrakcyjny pokaz multimedialny był uzupełnieniem nowej, wykonanej w formie fotoalbumu kroniki GOK, którą obecni uznali za wyczerpującą i w interesujący sposób przedstawiającą codzienne życie ośrodka. A jest ono bardzo urozmaicone, bo w roku 2016 GOK przygotował aż