Biblioteka po kontroli

echopowiatu_biblioteka_mlodzieszyn

 

Informowaliśmy już o kontrolach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w gminnych jednostkach organizacyjnych. Jak mówił przewodniczący komisji Filip Kopka, pierwszą z nich była Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie. Jej budżet wynosił  296 810 zł, w tym dotacja z budżetu gminy to 289 989 zł, dotacja celowa z Fundacji Orange 1 120 zł i dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wys. 5 700 złotych.

Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które pochłonęły  247 721 zł. Na pozostałe wydatki wyasygnowano  49 089 zł, w tym na prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 638 książek 15 700 zł. W 2015 roku w bibliotece zarejestrowano 437 czytelników, a w filii w Kamionie 205 czytelników. W tym czasie ze zbiorów skorzystało 4 245 czytelników.

Jak mówiła komisji dyrektor Anna Walczak, biblioteka posiada komputery z bezpłatnym dostępem do internetu, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy gminy, ale i turyści oraz goście. W filii w Kamionie funkcjonuje kawiarenka internetowa. Filia dysponuje też urządzeniem wielofunkcyjnym o wartości 4,9 tys. zł otrzymanym od tamtejszej Spółki Leśno-Gruntowej. Biblioteki pracują w systemie bibliotecznym MATEUSZ, który pozwala na  kompleksowe ujęcie wszystkich procesów bibliotecznych i wypożyczanie zbiorów komputerowo.

Biblioteka prowadzi również działalność kulturalną – wystawy nowych książek, mini konkursy czytelnicze, wycieczki i lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne. Ważniejsze wydarzenia w Bibliotece to „Bajkowe ferie w bibliotece”, „Dzień Babci i Dziadka” , lekcja biblioteczna z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, współorganizacja ze Szkołą  Podstawową w Młodzieszynie miesiąca kultury zdrowotnej pod hasłem „Dbamy o zdrowie”. Placówka brała udział w projekcie Akcja e-motywacja i Akademia Orange organizowanym przez firmę Orange dla bibliotek. W ramach tego programu otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1 120 zł. Ogółem w czasie trwania tego programu biblioteka pozyskała kwotę prawie 9,5 tys. zł. Jej wynikiem było też przyznanie przez Fundację Orange certyfikatu „Biblioteki z p@sją”, jako biblioteki przyjaznej i otwartej dla internautów w każdym wieku.

Komisja Rewizyjna sumując działalność biblioteki oceniła ją pozytywnie i zaproponowała organizację spotkań literackich z ciekawymi ludźmi, zwłaszcza, że wtedy można starać się o pomoc finansową i organizacyjną.

Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)