Co chcesz poprawić w gminie Młodzieszyn?

echopowiatu_monika_pietrzyk-750x500

Wójt Monika Pietrzyk w ramach wspólnego decydowania o losach swojej małej ojczyzny zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w pracach rewitalizacyjnych gminy.

W związku z przystąpieniem do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023 istnieje możliwość zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Działania związane z Programem Rewitalizacji umożliwiają pozyskanie funduszy europejskich, m.in. przez organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właścicieli i zarządcy nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe.

Podstawę do zgłaszania projektów inwestycyjnych oraz społecznych związanych z rewitalizacją stanowi fiszka, która jest dostępna w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Mlodzieszyn.pl. Zgłaszane przedsięwzięcie musi spełniać przyjęte założenia merytoryczne oraz formalne.

Szczegółowych informacji nt. naboru i wypełniania karty udzielają pracownicy urzędu.

Jak twierdzi wójt Monika Pietrzyk, przygotowując Lokalny Program Rewitalizacji należy zadbać o zapewnienie komplementarności zawartych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sferach przestrzennej, problemowej, proceduralno – instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.

Zagwarantowanie komplementarności oznacza zaplanowanie przedsięwzięć dopełniających się tematycznie, skoncentrowanych przestrzennie i zsynchronizowanych czasowo, które będą finansowane w zbilansowany sposób i efektywnie zarządzane. Komplementarność przedsięwzięć jest zatem istotnym elementem wpływającym na sukces procesu rewitalizacji, tj. wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Wśród działań podejmowanych w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych rozróżnić można działania „twarde” – związane z polepszeniem stanu infrastruktury, zabudowy itp. struktur materialnych oraz działania „miękkie” – związane z polepszeniem stanu społeczności lokalnej oraz szans jej rozwoju – w tym wyjścia ze stanu kryzysowego.

Ważne, aby przedsięwzięcia rewitalizacyjne były odpowiedzią na zdiagnozowane w gminie problemy, przyczyniały się do realizacji wizji obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz postawionych w LPR celów i kierunków działań.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny się wzajemnie dopełniać tematycznie, sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich wymienionych wyżej sferach. Taki zabieg ma przeciwdziałać fragmentacji działań, np. tzw. „rewitalizacji technicznej” czy „rewitalizacji społecznej”. Wójt ma nadzieję, że im więcej osób i instytucji zaktywizuje się w takim działaniu, tym więcej pożytku będzie dla gminy i jej społeczności.

wach/ug

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)