Drogi, cmentarz i dofinansowania

echopowiatu_Mlodzieszyn_wojt

Na ostatniej sesji Rady Gminy w ramach sprawozdania z prac między sesjami wójt Monika Pietrzyk zaproponowała radnym przyjęte jednogłośnie stanowisko w sprawie poparcia władz powiatowych w usiłowaniach przejęcia z Francji na teren powiatu pomnika świętego Jana Pawła II.

Poinformowała też o czasowym zamknięciu mostów przez rzekę Bzurę w Mistrzewicach i Witkowicach w związku z podtopieniem tych terenów po ostatnich opadach deszczu.
Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na przebudowę drogi w Juliopolu. Roboty wykonywać będzie firma PRIMA Bogdan Głuchowski z Karwowa.

Zakończone zostały prace na cmentarzach. W Juliopolu utwardzono ścieżki między grobami wraz z chodnikiem z kostki i obrzeży granitowych, okalającym część cmentarza wojennego, w Starych Budach na cmentarzu wojennym wykonano wymianę obrzeży betonowych i pól grobowych na nowe, ścieżki wysypano tłuczniem kamiennym i ułożono na nich geowłókninę, wykonano konserwację krzyży oraz zrekultywowano tereny zielone z nasadzeniami żywopłotowymi. Prace te wykonano z pozyskanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środków w wysokości 39 tysięcy złotych.
Do MUW złożony został również wniosek o dofinansowanie prac na wykonanie ogrodzenia cmentarzu w Janowie. Wniosek zyskał pozytywną akceptacją i na ten cel przyznane zostało 30 tysięcy złotych, a prace wykonane będą w roku 2018.
Wójt przypomniała także, że od 15 listopada do 5 grudnia w Urzędzie Gminy wyłożony jest do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra. Dyskusja nad projektem odbyła się 21 listopada w siedzibie UG Młodzieszyn.
Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)