Fundusz sołecki 2018

????????????????????????????????????

Rada Gminy przeznaczyła na 2018 rok 324 026 złotych na fundusz sołecki. Jak twierdzi skarbnik gminy Małgorzata Zawadzka, są to pieniądze, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć według własnego uznania na najpilniejsze ich zdaniem potrzeby w ich miejscowości. Dodatkową zachętą dla gmin do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa. Zwrot może dotyczyć 10, 20 lub 30% poniesionych kosztów zależnie od zamożności gminy – największy procentowo zwrot otrzymują gminy najbiedniejsze.

Na co poszczególne miejscowości przeznaczyły w tym roku swoje pieniądze otrzymane w ramach funduszu sołeckiego?

Na przebudowę drogi w Adamowej Górze – 14 541 zł, utwardzenie poboczy w Bibiampolu – 12 130 zł, remonty dróg – w Olszynce – 9 250 zł, w Janowie – 19 000 zł, Leontynowie – 9 790 zł, w Marysinie – 8 062 zł, Młodzieszynku – 10 150 zł, Helenowie – Skutkach – 5 813 zł, Nowej Wsi – Rokicinie – 9 358 zł, Starych Budach – 15 729 zł, Nowych Mistrzewicach – 9 000 zł, Witkowicach – 19 221 złotych.

Oprócz inwestycji drogowych mieszkańcy zaplanowali budowę placu zabaw w Juliopolu za 20 295 zł i wymianę lamp oświetlenia ulicznego w Juliopolu-Kolonii za 13 tysięcy; remont przepustów i konserwację rowów przydrożnych w Januszewie za 11 554 zł; zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie (tysiąc złotych z Janowa i 790 zł z Nowych Mistrzewic); budowę parkingu przy SP w Janowie (8 148 zł); konserwację rowów w Justynowie i naprawę wiaty przystankowej przy ul. Polnej (10 870 zł); wymianę lamp ulicznych w Kamionie i wytyczenie drogi łączącej Kamion Duży z Kamionem Podgórnym (32 899 zł); remont chodnika przy ul. Sochaczewskiej (DK nr 50) w Młodzieszynie (35 994 zł); oświetlenia ulicznego w Helence (18 249 zł) i Radziwiłce (9178 zł); konserwację rowów przydrożnych w Helenowie – Skutkach (5 813 zł) oraz w Mistrzewicach modernizację terenu i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (14 146 zł).

Na wniosek wójt Moniki Pietrzyk radni zaplanowali także przeznaczenie 30 tys. zł na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i budowę otwartych stref aktywności (25 tys. zł).

Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)