Gminne priorytety w Młodzieszynie

echopowiatu_gmina_młodzieszyn

Dobre, bezpieczne drogi w gminie Młodzieszyn to priorytet – podkreśla to wójt Monika Pietrzyk na każdym spotkaniu w radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy.

Klęski żywiołowe powodują straty nie tylko w gospodarstwach domowych, ale i w ich otoczeniu, m.in. niszczą drogi, którymi codziennie się poruszamy, a ich zły stan stanowi zagrożenie dla naszego życia. Wójt Pietrzyk widząc potrzebę zmian jeszcze we wrześniu 2016 roku powołała gminną komisję ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy. Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano dokumentację z oceną złej nawierzchni 8 dróg, co spotkało się ze zrozumieniem i pozytywną decyzją władz wojewódzkich oraz ministerialnych – gmina otrzymała dofinansowanie na 2 drogi w wysokości 570 000 złotych.

30 października 2017 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podpisał promesę, a 9 listopada Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera przekazał ją na ręce Moniki Pietrzyk. Po podpisaniu umowy z wyłonionym w drodze przetargu Przedsiębiorstwem Wielobranżowym RYDMAR – Ryszard Chłystek zaczęto odbudowę dróg.

Taka ścieżka składająca się ze starań i sprawnych działań organizacyjnych, doprowadziła do ułożenia nowych nawierzchni asfaltowych i utwardzenia poboczy dwóch dróg. Drogi gminnej w Kamionie tzw. „starej pięćdziesiątki” na odcinku o długości 1,05 kilometra oraz ulicy Kruczej w Młodzieszynie o długości 842 metrów. Jeśli chodzi o ulicę Kruczą, to jeszcze nie koniec modernizacji. Całość inwestycji to koszt 1 168 100 złotych.

Jak mówi wójt, jest przekonana, że gdyby nie zrozumienie i poparcie tych potrzeb przez władze powiatu sochaczewskiego i ministra Macieja Małeckiego przyszło by jeszcze czekać na możliwość wykonania tych prac. A tymczasem dzięki temu powstały kolejne niemal 2 kilometry lepszych, bezpiecznych dróg w gminie.

red/ug

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)