Nowe zasady pomocy GOPS

gops-młodzieszyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje, że od sierpnia tego roku będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy z funduszu alimentacyjnego, tj. od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Kryterium dochodowe w tym przypadku wynosi 725 zł na osobę.

Również od sierpnia będą przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych od 1 listopada 2017 do 31 października 2018. Kryterium dochodowe wynosi 674 zł na osobę lub 764 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

Natomiast osoby pobierające świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na dzieci kontynuujące lub podejmujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej powinny do dnia 10 września 2017 r. dostarczyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę przez dziecko w roku szkolnym 2017/2018.

Tak samo od sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski na nowy okres zasiłkowy w świadczeniach wychowawczych 500+ 2017/2018, to jest od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze dziecko 800 zł na osobę lub 1200 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu wszystkich tych praw do korzystania z powyższych funduszy będzie rok 2016 z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz uzyskanego – zgodnie z zapisami odpowiednich ustaw.

GOPS przypomina, że od 1 sierpnia tego roku będą obowiązywały nowe formularze wniosków o przyznanie wszystkich powyższych świadczeń, to jest funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych 500+.

gops/aw

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)