Od stycznia nowe podatki

savings-2789153_1920

Gminni radni ustalili wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej obowiązujących na terenie gminy w 2018 roku.

Nieruchomości

W ramach podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacić trzeba 0,71 zł od 1 mkw. powierzchni; pod wodami powierzchniowymi 4,63 zł od 1 ha powierzchni; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,29 zł od 1 mkw. powierzchni i od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 1 zł od 1 mkw. powierzchni.

Od budynków lub ich części opłaty wynoszą – od 1 mkw. powierzchni użytkowej mieszkalnej – 0,35 zł; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m. kw. powierzchni użytkowej – 17,00 zł, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej; związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 3,90 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej i od budowli 2 procent ich wartości.

W stosunku do roku 2017 stawki wzrosły od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o jeden grosz, pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych o dziewięć groszy.

Natomiast od budynków: mieszkalnych o pięć groszy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o trzydzieści groszy, budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o dwadzieścia jeden groszy, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych o czterdzieści groszy oraz budynków pozostałych (takich jak budynki gospodarcze, garaże oraz inne niemieszkalne), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o pięć groszy.

Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta do podatku rolnego została ustalona na 52,49 zł za 1 tonę. Do podatku rolnego przyjmuje się równowartość 2,5 kwintali żyta od 1 ha przeliczeniowego. W stosunku do roku 2017 podatek rolny wzrósł o 0,125 zł i wynosi dla gospodarstw rolnych pow. 1 ha – 131,2250 zł.

Natomiast dla pozostałych gruntów, tj. działek rolnych do 1 ha przyjmuje się równowartość 5 kwintali żyta. Podatek od 1ha fizycznego wzrósł o 0,25 zł i wynosi 262,45 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny w 2018 roku wzrośnie o 1,331 zł i będzie wynosił 43,3532 zł od 1 ha fizycznego. Obliczany on jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

Opłata targowa

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie zmiany opłaty targowej i stawki obowiązują stawki dotychczasowe ustalone jeszcze w 2015 roku.

Dzienna stawki opłaty targowej wynosi: od sprzedaży z samochodu osobowego, straganu i stołu 15 zł, z samochodu ciężarowego, przyczep, naczep – 25 zł, płodów rolnych, nabiału, runa leśnego, świeżych kwiatów, owoców, artykułów spożywczych przetworzonych, artykułów przemysłowych, rzemieślniczych 1 zł.

Inne opłaty pozostają bez zmian.

wach/ug

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)