Sesja dla OSP

echopowiatu_Modzieszyn

W poniedziałek 12 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której jedyną uchwałą było przyjęcie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Radni w swoim gronie  zdecydowali o zwiększeniu budżetu o 50 tysięcy złotych. Pieniądze te pochodzą z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy za rok 2013. A radni postanowili przeznaczyć je na przyjęcie do realizacji nowej inwestycji gminnej – modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie. Jak mówiła Urszula Milczarek, kwota ta będzie zawierała przygotowanie dokumentacji obejmującej prace projektowe, geodezyjne i dokumentacyjne.

Będą to kolejno – projekt branży architektoniczno – budowalnej, branży sanitarnej wodno – kanalizacyjnej, kotłowni gazowej i zbiornika gazu; branży elektrycznej – instalacji wewnętrznej, odgromowej i uziemienia; uzgodnienia projektów, kosztorysy branżowe, projekt zagospodarowania terenu i audyt energetyczny obiektu.

Przygotowanie tych dokumentów pozwoli na wystąpienie o dofinansowanie inwestycji w chwili, gdy ogłoszony zostanie nabór wniosków w ramach konkursu unijnego, do którego gmina będzie uprawniona, a jak mówiła wójt Monika Pietrzyk, zakres prac będzie mógł zostać przyjęty częściowo jako koszty kwalifikowane inwestycji.

Planowane przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej zostało przełożone na następną sesję, gdyż w trakcie dyskusji pojawiły się nowe wnioski dotyczące przedsięwzięć kontrolnych. A następna sesja zgodnie ze słowami przewodniczącej rady Joanny Zimniak planowana jest na dzień 19 marca br.

wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)