“Szkolna” sesja

????????????????????????????????????

W poniedziałek 27 marca w gościnnej sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się kolejna, XXXII sesja Rady Gminy.
Zgodnie z oświatową ustawą każda gmina musiała do końca marca przyjąć projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jednocześnie radni ustalili kryteria i liczbę punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz dla klas pierwszych szkół podstawowych (dla których gmina jest organem prowadzącym) dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej.
Przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2017 roku, w którym ujęli schronisko prowadzone przez fundację MEDOR „Przyjaciele bezdomnych zwierząt” w Zgierzu, z którym gmina ma podpisaną umowę na ich przyjmowanie, a które zapewni podstawową opiekę weterynaryjną. W razie potrzeby odłowienia bezdomnego zwierzęcia usługę taką będzie prowadziła firma Justyny Zientary z Uderza w gminie Iłów. Na realizację tych zadań rada przewidziała w budżecie na rok 2017 35 tys. złotych.
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Młodzieszyn i uchwalono miejscowy plan dla terenów we wsi Kamion. Obydwa mają na celu zwiększenie terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Radni zmienili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026 oraz dokonali zmian w budżecie na rok 2017, przyjęli Strategię Rozwoju Gminy, plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok i sprawozdania z działalności komisji rady w poprzednim roku.

Informację międzysesyjną złożyła radnym wójt gminy Monika Pietrzyk, a na zakończenie przewodnicząca rady Joanna Zimniak oddała głos kierownikowi posterunku policji w Młodzieszynie, starszemu aspirantowi Marcinowi Kiełbasińskiemu, który podsumował ubiegłoroczną pracę policjantów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie gmin Młodzieszyn, Rybno i Brochów w ubiegłym roku.
Sesję zakończyły interpelacje i zapytania radnych i sołtysów, które jak zwykle dotyczyły w ogromnej większości stanu dróg na terenie gminy. Zwłaszcza po okresie zimowym. Wiele z nich zniszczonych zostało przez drwali wywożących z lasu drewno ciężkimi pojazdami. Wójt Pietrzyk prosiła o zgłaszanie takich przypadków, bo ruszyła już po gminnych drogach równiarka, która kolejno będzie je poprawiała rozpoczynając od Kamiona.
Andrzej Wach

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)