13 milionów na inwestycje

echopowiatu_NS

Rada Gminy Nowa Sucha uchwaliła budżet na 2018 rok. Będzie on rekordowy pod każdym względem – aż 13 milionów złotych przeznacza się na inwestycje, dochody zaplanowano na 33 miliony, a wydatki na ponad 37.

Na dochody gminy złoży się między innymi zwiększona subwencja oświatowa i większe niż dotychczas udziały w podatku dochodowym. – Ten wynik bierze się z tego, że przybywa nam mieszkańców – mówi wójt Maciej Mońka. – Im więcej mieszkańców, tym większe dochody własne. Wyższe niż w poprzednich latach będą także wpływy z podatku od nieruchomości i od podmiotów gospodarczych.

Deficyt na inwestycje

Gmina zaplanowała na ten rok ponad czteromilionowy deficyt budżetowy, co, jak tłumaczy wójt, jest spowodowane chęcią wykonania ważnych zadań inwestycyjnych. Samorząd może sobie pozwolić na planowanie kredytów, ponieważ posiada bardzo niskie wskaźniki zadłużenia. Najważniejsze inwestycje, które sfinansowane będą częściowo z pożyczek, to kanalizacja sanitarna w Mizerce i Starym Żylinie (koszt około 3 miliony). – Świadomie będziemy to robić z pożyczek, ponieważ biorąc pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska możemy liczyć na częściowe umorzenie– mówi M. Mońka. Druga inwestycja, na której władzom bardzo zależy, to dokończenie budowy sali gimnastycznej w Kurdwanowie, co pochłonie 1 350 000 zł. W trakcie roku gmina będzie poszukiwać środków od Ministra Sportu na sfinansowanie tej inwestycji, jednak na ten moment planowane jest zaciągnięcie kredytu, aby jeszcze w tym roku oddać salę do użytku.

Sztandarową tegoroczną inwestycją – i jedną z trudniejszych do realizacji – będzie projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii realizowany wspólnie z gminami Sochaczew, Rybno i Teresin. Na to zapisano 6 milionów złotych, z czego 80 procent stanowi dofinansowanie zewnętrzne. Samorząd nie zapomina także o drogach – na ten cel zapisano 1,4 miliona. Główne zadania w tym zakresie to drogi w Zakrzewie i Kurdwanowie. – Myślimy też o naprawie ulicy Kwiatowej w Kozłowie Biskupim i o budowie chodnika przy drodze powiatowej w Nowej Suchej – mówi wójt. Kontynuowana będzie też termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (300 tysięcy) oraz dalszy remont budynków ochotniczych straży pożarnych (ok. 700 000 zł). Ponad 120 tysięcy przeznaczono na oświetlenie dróg.

Na co wydaje gmina

Do tej pory największą pozycją w wydatkach gminy były sprawy oświatowe – ponad 50 procent. W tym roku udział wydatków oświatowych w całości budżetu zmniejszył się do 30, a największą pozycją stały się inwestycje – ponad 35 procent. Gospodarka komunalna pochłonie 25 proc., czyli 9 milionów złotych, 6,7 miliona przeznacza się na dział Rodzina (w tym wypłaty świadczenia 500 plus), rolnictwo – 2,8 mln, administracja 2,7, transport 2 miliony złotych.

Izabela Goryniak

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)