Dotacje i pożyczki na nadzwyczajnej sesji

????????????????????????????????????

 

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy została zwołana ze względu na konieczność podpisania umowy z Zarządem Województwa na dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Sucha”.

Prawie rok temu złożyliśmy wniosek, w ramach którego chcemy w Zespole Szkół w Nowej Suchej wymienić kotłownię węglową na zasilaną gazem ziemnym, wymienić instalację c.o. w szkole i przyległym budynku mieszkalnym, zainstalować pompę ciepła oraz mini elektrownię fotowoltaiczną. Oprócz tego w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowej Suchej, Kozłowie Szlacheckim i Antoniewie wykonać izolację ścian, stropów i wymianę okien. Kosztorysowa wartość zadania wynosi 1 129 026 zł, w tym aż 85% kosztów kwalifikowanych będzie zapłacone ze środków unijnych, czyli 879 026 zł. Radni jednogłośnie zdecydowali o włączeniu tego zadania do budżetu gminy. Wyrazili też zgodę na zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie tego przedsięwzięcia, czyli zapewnienie funduszy na jego wykonanie, zanim wpłyną środki unijne oraz na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie udziału własnego gminy.
Korzystając z okazji radni podjęli również uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Kozłowie Biskupim – etap II”. Dzięki tej pożyczce będziemy mogli dokończyć przedsięwzięcie rozpoczęte w ubiegłym roku, którego celem jest odwodnienie zabudowanej części Kozłowa Biskupiego, w której występuje okresowo podtapianie posesji wodami opadowymi. Po wykonaniu zadania jest możliwość uzyskania częściowego umorzenia pożyczki.
Na tej samej sesji radni wyrazili także zgodę na zaciągnięcie kredytu na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kurdwanowie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym”.
Obie te uchwały umożliwiają wszczęcie procedur zmierzających do pozyskania dodatkowych środków finansowych oraz procedur przetargowych, które wyłonią wykonawców tych zadań. Sytuacja finansowa gminy jest dobra, mamy niewielkie zobowiązania, natomiast nie dysponujemy „odłożonymi” środkami na realizację dużych i kosztownych inwestycji, stąd niezbędne jest wsparcie ich finansowania pożyczkami i kredytami.

Wójt Maciej Mońka

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)