Nowa Sucha – co słychać w gminie

echopowiatu_nowa_sucha_wojt_sesja

Podczas ostatniej, 11. sesji Rady Gminy Nowa Sucha, wójt Maciej Mońka tradycyjnie przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Czas ten zdominowały spotkania i bieżąca praca.
Jeszcze w sierpniu odbył się w Urzędzie Gminy egzamin na nauczyciela mianowanego. Pod koniec miesiąca odbyły się spotkania z dyrektorami szkół dotyczące pracy w roku szkolnym 2015/2016.
Wójt uczestniczył również w walnym zebraniu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”. Podczas spotkania rozliczane były poprzednie działania grupy, a także opracowywana strategia kolejnych działań. Gmina Nowa Sucha jest członkiem grupy od 2011 roku.
Podczas szeregu spotkań sołeckich, które odbywały się we wrześniu, omawiano wydatki związane z funduszem sołeckim, dyskutowano też o propozycji zmian obwodów szkół, a także rozmawiano o strategii rozwoju gminy.
Mazowiecka Dolina Bzury
Odbyło się spotkanie grupy uczestniczącej w projekcie Mazowiecka Dolina Bzury. Gmina Nowa Sucha wraz z kilkoma gminami powiatu sochaczewskiego została zaproszona przez miasto Sochaczew do współpracy, ponieważ rozpoczął się nowy okres finansowania ze środków unijnych i jest większa szansa otrzymania środków na projekty o większej wartości, obejmujące większe terytorium. Czynnikiem wiążącym miałoby być dorzecze Bzury. Na razie jest to na etapie intencji, a uchwała, która była podjęta na poprzedniej sesji, była pierwszym krokiem do dalszego działania. Projekt będzie przygotowany i realizowany przez miasto Sochaczew wraz z partnerami. Miasto będzie partnerem wiodącym, obowiązki pozostałych podmiotów będą ustalone w umowie partnerstwa. Partnerzy zobowiązują się pokryć wszelkie składniki projektu, ale tylko te, które znajdują się na ich terytorium. Warunkiem realizacji projektu jest oczywiście uzyskanie dofinansowania środków z perspektywy unijnej 2014-2020.
Inwestycje i drogi
Prowadzone są negocjacje w sprawie uzyskania gruntu pod ciąg pieszo-rowerowy przy drodze wojewódzkiej 705 – ulica Skierniewicka w Kozłowie. Gmina uzyskała już zgodę większości właścicieli.
Zrealizowano fragment drogi powiatowej w Rokotowie. Zostało wykonane oświetlenie dróg w Zakrzewie i Mizerce. W najbliższym czasie firma zacznie robić oświetlenie w Wikcinku, odcinek w okolicy mostu w Kozłowie Szlacheckim. Zostały zakończone remonty dróg gminnych – w Nowym Kozłowie I, w Kurdwanowie, Rokotowie, Brakach, ul. Spółdzielcza i Kasztanowa w Kozłowie. Były również wykonywane podbudowy dróg.
Kończona jest budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Został do wykonania podest i wzmocnienie zadaszenia. Równolegle trwa budowa garażu dla gospodarki komunalnej. Do zimy powinno się wszystko zakończyć.
Rozpoczęła się adaptacja mieszkań w Rokotowie na lokale socjalne. Prace powinny zakończyć się w marcu przyszłego roku, ale jeszcze w tym roku dwa mieszkania powinny zostać oddane do użytku.
W Starym Dębsku pojawił się inwestor, który wkrótce rozpocznie budowę zamrażalni owoców i warzyw.
Kongres
Maciej Mońka uczestniczył w kongresie dotyczącym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2015-2020. Jak wspominał wójt, dla gmin wiejskich jest to bardzo ważny program, gdyż daje możliwości pozyskania kolejnych środków unijnych. Informacje są coraz bardziej konkretne, otwierają się kolejne nabory do dofinansowanie dróg. Gminy będą musiały je podzielić na grupy – pewne elementy będą punktowane, m.in. czy droga ma połączenie z drogą wyższej kategorii albo drogą wojewódzką lub krajową, czy przy tej drodze są budynki użyteczności publicznej. Następnie zgodnie z punktacją będą pogrupowane i zgłaszana w jednym wniosku.

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)