Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy Nowa Sucha

????????????????????????????????????

Po wielu konsultacjach rozwiązany został Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, a w jego miejsce utworzone zostaną samodzielne stanowiska. Według władz gminy nie ma potrzeby, aby ktoś kierował pracą poszczególnych pracowników w danym referacie, bo sprawy, którymi zajmowali się poszczególni pracownicy referatu, tylko w małej części się zazębiały. – Lepiej jeśli każda osoba odpowiada za swoją pracę, a jeśli potrzebuję konsultacji to sam zasięgam rady innej osoby – mówi wójt Maciej Mońka. Gospodarką Przestrzenną zajmuje się teraz Wioletta Tomaszewska-Grzywka, zmiana po zmarłej Marzannie Krakowiak. Gospodarką odpadami tak jak poprzednio zajmuje się Bogumiła Kamionka. Za ochronę środowiska i gospodarowaniem mieniem gminy odpowiada Elżbieta Grzywacz. Zamówieniami publicznymi zajmuje się Wojciech Kraszewski. Aby usprawnić działanie urzędu postanowiono zatrudnić zastępcę kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, został nim Robert Gajda.

Powołanie gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej

Gmina utworzyła plan przestrzennego zagospodarowania terenu, a w związku z tym powstał wymóg powołania gminnej komisji architektoniczno-urbanistycznej, która to będzie opiniowała ten plan. Już zasięgana była opinia komisji w sprawie linii 110kV. Władze gminy zastanawiają się nad zagospodarowaniem terenu, co dalej robić z istniejącymi planami zagospodarowania, ale też z tymi, które tego planu nie mają, dlatego potrzebna jest opinia fachowców. W tym celu trzeba wykonać analizę urbanistyczną, która będzie polegała na zebraniu informacji sprzed kilku lat o wydanych w gminie decyzjach o warunkach zabudowy, planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

red.

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)