Powiatowy Budżet Obywatelski

echopowiatu_powiatowy_budżet_obywatelski

Sochaczewski samorząd powiatowy planuje wdrożenie budżetu obywatelskiego (PBO), na który przeznaczy około 1 mln złotych własnych środków. Jak i na co je zagospodarować, o tym będą mogli zadecydować sami mieszkańcy ze wszystkich gmin powiatu i miasta Sochaczew. Prace nad budżetem już trwają, podjęto stosowną uchwałę intencyjną. 15 stycznia ruszyły pierwsze konsultacje społeczne w tym temacie, do udziału w których zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu.

Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, podczas niedawnych spotkań z mieszkańcami powiatu sochaczewskiego dyskutowała na temat nowo podjętej inicjatywy oraz głównych założeń budżetu obywatelskiego. W jego ramach mieszkańcy będą współdecydować o wydatkach publicznych powiatu w perspektywie kolejnego roku budżetowego, artykułując swoje potrzeby i podejmując rozmowy na temat priorytetów w zakresie choćby poprawy infrastruktury drogowej. Oznacza to, iż mieszkańcy w przypadku budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać swoje własne inicjatywy i propozycje zadań, które następnie podlegają analizie pod kątem formalnym, ale i możliwości ich realizacji. Należy zaznaczyć, że nie mogą one wykraczać poza zadania własne danej jednostki samorządowej, a tym samym być zgodne z ustawą o samorządzie. Zweryfikowane propozycje poddaje się następnie pod głosowanie. Te najczęściej wskazywane będą miały szanse realizacji.

Zanim jednak powstanie ostateczny regulamin PBO, mieszkańcy już na tym etapie mogą mieć swój udział w jego tworzeniu. Stąd pracownicy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przygotowali anonimową ankietę, w której każdy mieszkaniec będzie mógł wskazać preferowaną przez siebie strukturę budżetu. Pytania dotyczą m.in. dzielenia środków na poszczególne samorządy, kryterium podziału, formy głosowania czy rodzajów zadań.

Jolanta Gonta starosta sochaczewski zachęca wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety, która ma na celu zebranie opinii dotyczących zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski a także w Biuletynie Informacji Publicznej i w kancelarii (biuro podawcze – na parterze, przy wejściu głównym) Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65.

Ankietę wraz z zakreślonymi odpowiedziami na zadane pytania – prosimy składać w terminie do 31 stycznia br. w formie papierowej, w godzinach pracy urzędu Starostwa lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mali: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)