40 lat wodnej spółki

echopowiatu_rybno_40_lat_spolki_wodnej

W piątek 10 lutego tortem i tradycyjnym toastem uczczono 40-lecie istnienia Gminnej Spółki Wodnej w Rybnie. Okazją było coroczne podsumowanie działalności spółki, które zgromadzonym przedstawił prezes zarządu Piotr Przybylski.
A na spotkanie przybyli m.in. p.o. kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Sochaczewie Zdzisław Maksymiuk, radna powiatowa Bożena Samson, Bożena Malinowska ze starostwa powiatowego, przewodnicząca Rady Gminy Henryka Jędrzejczak i sekretarz gminy Agnieszka Zdunek.
Jak mówił Piotr Przybylski, spółka obejmuje swoim zasięgiem 4 362 hektary zmeliorowanych gruntów rolnych i 80 kilometrów kanałów i rowów melioracyjnych. Przychód spółki w ubiegłym roku wyniósł 113 434 złote, a na naprawę rowów o urządzeń sieci drenarskiej wydano 104 387 złotych. Najważniejsze dochody spółki to składki od sołtysów (38 632 zł) i dotacja WFOŚiGW w Warszawie (31 244 zł). Mazowiecki Urząd Wojewódzki dołożył 20 695 zł, Urząd Gminy 20 tysięcy, a wpłaty indywidualne wyniosły 2 863 złote.
Wśród największych przedsięwzięć GSW w ubiegłym roku znalazła się gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego o długości 5 200 metrów w miejscowościach Jasieniec, Ludwików, Kamieńszczyzna i Rybionek za 66 399 zł oraz rowu we wsi Złota o długości 1 100 metrów za 13 718 zł.
Prezes podkreślał zwiększającą się ściągalność składek, która od trzech lat wzrosła z 47 do 63 proc. oraz poprawiającą się świadomość gospodarzy, którzy widząc osiągnięcia i działalność spółki oraz konieczność prac melioracyjnych chętniej płacą składki. Które zresztą są jednymi z najniższych w kraju, bo wynoszą 15 zł rocznie za każdy hektar zmeliorowanego gruntu.
Zebrani wskazywali tereny, na których trzeba jeszcze przeprowadzić prace melioracyjne i naprawcze, ale często wynika to także nie tylko z posiadanych środków, ale i wymaga zgody właścicieli gruntów.
Zarząd otrzymał za swoją działalność jednogłośnie przyznane absolutorium, a spotkanie zakończyło uroczyste dzielenie tortu. W przyszłym roku odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze spółki, ale dotychczasowy zarząd już zebrał wiele słów pochwały, a sekretarz gminy Agnieszka Zdunek wręczyła prezesowi Przybylskiemu list gratulacyjny od władz gminy – wójta Grzegorza Kropiaka i przewodniczącej rady Henryki Jędrzejczak.
Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)