Absolutorium w godzinę

echo_powiatu_absolutorium_rybno

W niewiele ponad godzinę zakończyli obrady radni na XXXIV sesji rady gminy, która odbyła się w piątek 9 czerwca. Głównym tematem było udzielenie wójtowi Grzegorzowi Kropiakowi absolutorium za 2016 rok. Po przedstawieniu przez przewodniczącą Henrykę Jędrzejczak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji rewizyjnej rady gminy głosowanie za udzieleniem absolutorium było jednogłośne.

Wójt w podziękowaniu podkreślił, że to już 19 jego absolutorium. 58 procent dochodów majątkowych do podstawowych dochodów własnych gminy świadczy o tym, że gmina nie traciła pieniędzy na darmo, inwestowała, co widać i co zostało właśnie przez radnych docenione.

– Co prawda, wydatki zostały zrealizowane w 66 procentach, ale było to wynikiem zarezerwowania pieniędzy na inwestycje, na które staraliśmy się o środki z Unii Europejskiej. Te pieniądze nie zostały jednak zmarnowane, teraz gmina posiada znaczną nadwyżkę budżetową i w tym roku już nie czekając przeznaczamy ją na potrzebne dla gminy inwestycje. Pierwsze przetargi już się rozpoczęły – mówił wójt. Dziękował radnym, sołtysom, pracownikom urzędu gminy i podległych placówek, którzy przyczynili się do prawidłowego wykonania budżetu.

Oprócz uznania budżetu zeszłorocznego, radni dokonali też kilku zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie tegorocznym, przyjęli uchwały w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego oraz naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej.

Jednogłośnie przyjęto także uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybno oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejny też raz okazało się, że prawidłowe przygotowanie sesji, dyskusja i decyzje podejmowane na posiedzeniach komisji problemowych pozwalają na szybkie i sprawne podejmowanie decyzji plenarnych. Nie we wszystkich gminach jest to niestety dobrze rozumiane, a niektóre wystąpienia radnych przypominają bardziej o zbliżających się wyborach samorządowych, zwłaszcza gdy bez względu na sens i potrzebę wypowiedzi wracają do problemów już rozstrzygniętych. Jak to ocenił jeden z wójtów, widocznie rozpoczynają już kampanię wyborczą.

wach

Powiązane artykuły

1 komentarz

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)