Krótko i treściwie

????????????????????????????????????

Niedługo obradowali radni Rybna w środę 7 lutego, choć przewodnicząca Henryka Jędrzejczak przygotowała bogaty program sesji.

Jeszcze przed rozpoczęciem wójt Grzegorza Kropiak jak co roku wręczył najlepszym uczniom stypendia naukowe i sportowe. Poinformował także o rozlosowaniu konkursu wojewody mazowieckiego, który ofiaruje 50 procent dofinansowania dla dwóch sołectw na ich potrzeby inwestycyjne. Spośród 7 zgłoszonych w gminie Rybno dofinasowania takie wylosowały (bo trudno było ustalić najlepszych) sołectwa w Matyldowie i Cyprianach. Wyniosą one po 20 tys. zł, z tego po 10 tys. da wojewoda, a po 10 tys. gmina.

Radni w trakcie obrad przyjęli przygotowaną przez skarbnik Grażynę Dybiec uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie gminy na rok 2018.

Kamila Kamińska z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego mówiła o zmienionych zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych, zwłaszcza w aspekcie wprowadzenia elektronicznych formatów wniosków.

Radni przyjęli sprawozdanie z wysokości średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i wyrazili zgodę na użyczenie od Ochotniczej Straży Pożarnej w Erminowie działki o powierzchni 700 mkw. na planowaną tam budowę siłowni plenerowej i placu zabaw. Jak mówił wójt Kropiak, ma to być obiecana rekompensata za sprzedaż części boiska. Z odpowiednim wnioskiem gmina ma wystąpić do ministra sportu.

Radni określili kryteria naboru do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego oraz kryteria rekrutacji do szkoły podstawowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Dodatkowym punktem obrad było przyznanie dla starostwa powiatowego 16 tysięcy złotych jako wkład gminny w remont powiatowej drogi Żdżarów – Rybno.

Swoje plany pracy na 2018 rok przyjęły stałe komisje rady.

Po informacji wójta Grzegorza Kropiaka z pracy w okresie międzysesyjnym, pytania dotyczyły głównie dróg i ich oświetlenia, a na zakończenie Piotr Przybylski zaprosił na spotkanie sprawozdawczo -wyborcze Spółki Wodnej, które rozpocznie się w czwartek 22 lutego o godz. 10.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy.

Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)