Nowe drogi w gminie Rybno

echopowiatu_rybno_nowe_drogi

Wójt Grzegorz Kropiak na ostatniej absolutoryjnej sesji rady gminy mówił o tym, że w ubiegłym roku część pieniędzy przeznaczona jako wkłady własne budżetu gminy w dofinansowania unijne do gminnych inwestycji pozostała na rok 2017.

W związku z tym zostały one przeznaczone na inwestycje tegoroczne. I taką uchwałę opracowaną przez skarbnik gminy Grażynę Dybiec przyjęli na sesji radni.

Przewidziano w niej przeznaczenie 160 tysięcy złotych na przebudowę ulicy Towarowej w Rybnie, 45 tysięcy na przebudowę drogi gminnej Matyldów – Ludwików, 470 tysięcy na przebudowę drogi Rybno – Rybno Parcela – Szwarocin Nowy, 47 tysięcy na przebudowę drogi w Sarnowie oraz 65 tysięcy na wzmocnienie nawierzchni dróg, w tym 40 tysięcy na wzmocnienie nawierzchni drogi wewnętrznej w Aleksandrowie i 25 tysięcy złotych na wzmocnienie nawierzchni drogi w Jasieńcu.

W związku z tymi decyzjami zwiększono wydatki budżetu o 798 tysięcy złotych. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi 15 696 166,13zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 024 446 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 500 000 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 295 864 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1 228 581 zł.

Zwiększono przychody budżetu gminy na 2017 r. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 295 864 zł i wolnych środków o kwotę 502 185,23zł.

Razem przychody po tych zmianach wynoszą 2 518 040 zł, a rozchody 493 593 zł.

aw

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)