Policja w 2016 roku

echopowiatu_policja

Na wiosennych sesjach rad gmin przedstawiane były wyniki ubiegłorocznej pracy posterunku policji w Młodzieszynie. A obejmowały one trzy gminy, ponieważ właśnie one są obsługiwane przez funkcjonariuszy młodzieszyńskiej komendy.

W Młodzieszynie wyniki przedstawiał komendant st. asp. Marcin Kiełbasiński, dzielnicowym jest tam nadal mł. asp. Marek Grocholewski, w Brochowie dzielnicowy sierż. szt. Robert Pieńkowski, a w Rybnie dzielnicowa st. post. Judyta Krupa.

Jak wynika ze sprawozdania, w 2016 roku funkcjonariusze posterunku policji w Młodzieszynie wszczęli 207 postępowań przygotowawczych, zakończono 210, stwierdzono 143 przestępstwa, zaś spośród stwierdzonych przestępstw wykryto 91 i osiągnięto ogólną wykrywalność na poziomie 59,42%. Spośród przestępstw o charakterze kryminalnym wszczęto 132 postępowania, zaś wykryto w omawianym okresie 45, stwierdzono 94 przestępstwa i osiągnięto wykrywalność na poziomie 47,37%.

W rozbiciu na poszczególne najbardziej dokuczliwe dla ludzi popełniane przestępstwa zanotowano 15 kradzieży z włamaniem, 30 kradzieży, 2 przestępstwa uszczerbku na zdrowiu, 11 uszkodzeń rzeczy, 14 oszustw internetowych, 3 przestępstwa polegające na posiadaniu narkotyków i 15 przestępstw o charakterze gospodarczym.

Pozostałe kategorie przestępstw to nietrzeźwy kierujący pojazdem, naruszenie zakazu sądowego, wypadki drogowe, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, groźby karalne, znęcanie się nad rodziną oraz przestępstwa związane ze znieważeniem funkcjonariusza na służbie.

Na gorącym uczynku zatrzymano 14 sprawców przestępstw, w tym 6 nietrzeźwych kierujących pojazdami, zatrzymano 18 poszukiwanych osób.

Przeprowadzono 69 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,

spośród tych spraw 27 zakończono skierowaniem do sądu o ukaranie, natomiast 31 postępowań umorzono z powodu niewykrycia sprawców.

Nałożono łącznie 200 mandatów karnych wylegitymowano 2316 osób, pouczono 275 osób, zatrzymano 39 dowodów rejestracyjnych, 5 praw jazdy oraz przeprowadzono 861 interwencji.

W 2016 roku na terenie gminy Rybno założonych było 7 Niebieskich Kart z których żadna nie została zakończona. W gminie Młodzieszyn było założonych 17 Niebieskich Kart, sfinalizowanych zostało10. W gminie Brochów rodziny z Niebieskimi Kartami są pod stałym nadzorem dzielnicowych.

Analizując rok 2016 omawiający raport twierdzili, że najbardziej zagrożonymi rejonami są miejscowości gminy Młodzieszyn, w szczególności przyległe do drogi krajowej K50 oraz rejony, gdzie znajdują się domki letniskowe, szczególnie na terenie gm. Brochów.

Wiele wysiłku i czasu policjanci poświęcili na pracę prewencyjną. Dzielnicowi prowadzili szereg rozmów z osobami starszymi na temat jak nie paść ofiarą przestępstw nas tzw. „wnuczka” i „policjanta”.

Na sesjach rad gmin kierownik posterunku oraz dzielnicowi zapoznawali mieszkańców z powstałą „Krajową Mapą Zagrożeń”. Omawiano działanie tego programu w Internecie, a w trakcie spotkań mieszkańcy sami wskazywali miejsca, gdzie chcieliby częściej widzieć patrole policji. W 2016 r. weszła także w życie aplikacja mobilna „Moja Komenda”, dzięki której mieszkańcy mogą poznać telefony swoich dzielnicowych oraz adresy jednostek policji na terenie całego kraju.

Do dużych osiągnięć policjanci zaliczyli doprowadzenie do zakupu dla młodzieszyńskiego posterunku w listopadzie 2016 r. nowego radiowozu marki Opel Corsa. Został on zakupiony przy pomocy finansowej gminnych radnych w Rybnie i Młodzieszynie.

wach

Na zdjęciu st. asp. Mariusz Kiełbasiński

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)