Pomagają z żywnością

echopowiatu_jedzenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił na terenie gminy nowy etap Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. W tym celu zostało podpisane z Bankiem Żywności SOS w Warszawie porozumienie, które obowiązywać będzie do końca czerwca 2017 r.

Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących, a jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach programu kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są bezpłatnie przekazywane w okresach dwumiesięcznych osobom najbardziej potrzebującym. Obecnie z programu na terenie gminy Rybno korzysta 45 rodzin, razem 151 osób, a kolejne paczki żywnościowe zostały wydane 16 i 17 stycznia. Osoby korzystające ze wsparcia będą także mogły brać udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych, dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

GOPS

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)