Sesja z bogatym programem

????????????????????????????????????

Obszerny był program obrad XXXVI sesji Rady Gminy, która odbyła się w czwartek 21 września. Przewodnicząca Henryka Jędrzejczak przewidziała w nim m.in. dyskusję nad pogadanką prezesa Stowarzyszenia FILOS Wiesławy Radziwon na temat kampanii edukacyjno-informacyjnej STOP PRZEMOCY.

Wójt Grzegorz Kropiak składał podziękowania wykonawcom gminnych wieńców i gościńców dożynkowych na dożynki powiatowe, wręczając im pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Złożył też podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego Jolancie Kowalskiej, gratulując jednocześnie i witając na tym stanowisku Aleksandrę Wolanin.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Regina Sołtysiak złożyła radnym informację z działalności i wykonania budżetu GOPS za I półrocze 2017 roku.

Radni przyjęli projekty uchwał przygotowane przez skarbnik Grażynę Dybiec zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy oraz budżet gminy na rok 2017.

Przyjęto uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV Sochaczew – Łowicz oraz w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

W ramach zmian w Statucie Gminy w miejsce Zespołu Szkół powołano w ramach reformy oświaty szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi.

Sesję zakończyła informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym oraz zapytania i wolne wnioski.

wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)