Wnioski do 15 lutego

azbest

Jak informuje wójt Grzegorz Kropiak, w związku z planowanym wystąpieniem przez Urząd Gminy w Rybnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Rybno w 2018 r., od 15 stycznia do 15 lutego br. w Urzędzie Gminy Rybno, pokój 18, przyjmowane będą wnioski dotyczące zgłoszenia do odbioru i utylizacji odpadów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy.

O bezpłatny odbiór i utylizację ubiegać się mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości położonych na terenie gminy. Składając wniosek należy dokładnie określić rodzaj wyrobu (np. płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa), ilość w m² lub Mg oraz wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy niezbędne załączniki.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Rybno, pokój 18.

aw

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)