Złote gody

echopowiatu_złote_gody_rybno (2)

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice, jak 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Dziesięć par z gminy Rybno 25 lipca br. obchodziło Złote Gody w sali ślubów Urzędu Gminy.

Byli to Państwo:

Celina i Janusz Adamczykowie

Krystyna i Tadeusz Kalisiakowie

Halina i Henryk Kaniewscy

Marianna i Zbigniew Owczarkowie

Irena i Ryszard Pieckowie

Adela i Wiesław Sieczkowie

Halina i Stanisław Plichtowie

Danuta i Zenon Tomaszewscy

Filomena i Józef Włodarczykowie

Leokadia i Tadeusz Zientarowie

Oprócz Jubilatów i członków ich rodzin w uroczystości udział wzięli wójt gminy Grzegorz Kropiak, sekretarz Agnieszka Zdunek, przewodnicząca Rady Gminy Henryka Jędrzejczak oraz z- ca kierownika USC Mirosława Gałuszewska.

Małżonkowie, którzy przeżyli razem 50 lat, odznaczeni zostali ,,Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktu dekoracji w imieniu prezydenta dokonał wójt gminy. Złożył Jubilatom gorące podziękowania za wspólnie przeżyte lata, za trud włożony w wychowanie dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego otoczenia i całej gminy. Mówił: – Możliwe to było z uwagi na uczucie i wzajemną ufność, jaką się obdarzyliście ponad 50 lat temu. Miłość jest dawaniem, budowaniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego niepowodzenia. Staraliście się dobrze wychować swoje dzieci, a teraz wnuki i uczyliście je otaczającego świata i jak żyć, by być człowiekiem godnym naśladowania. Wykonaliście dobrze swoje obowiązki, co widać dzisiaj.

Na zakończenie złożył Jubilatom życzenia długich i pogodnych lat życia w najlepszym zdrowiu, zadowoleniu, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów – tych, które postawili sobie przed wieloma laty wstępując na wspólną drogę życia, jak i tych, które stawiają sobie teraz.

Dostojnym Parom wręczono legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty oraz okolicznościowe statuetki. Po części oficjalnej wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana. Jubilatom zaśpiewano uroczyste 100 lat. Warto dodać, że uroczystość uświetnił występ Joanny Rolewskiej, która zaśpiewała przebój Anny German ,,Człowieczy los”.

Ten szczególny dzień został upamiętniony wspólnymi fotografiami. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

Dziękujemy bardzo rodzinom Jubilatów za towarzyszenie im w tak uroczystym dniu.

Małżonkom obchodzącym Złote Gody raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia.

ug

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)