Drogi coraz szersze

echopowiatu_drogi_coraz_szersze_gmina_sochaczew

Od maja w gminie trwają intensywne prace drogowe. W tym czasie wykonano wiele nowych odcinków, ale gmina skupia się także na poszerzeniu już istniejących dróg. Do wykonania zostało jeszcze w tym roku kilka odcinków.

Nowe nakładki zyskało już kilka dróg w różnych miejscowościach. Nowa nawierzchnia na odcinku 400 m powstała w Żdżarowie i na 800 metrach w Kuznocinie. Prace polegające na przebudowie dróg wykonano na odcinkach: 600 metrów w Dzięglewie, 600 metrów w Dachowej, 800 metrów w Żukowie, 600 m w Żdżarowie. Wymienione odcinki dróg zostały poszerzone do obecnie obowiązujących standardów, czyli od 4 do 5 m szerokości nawierzchni asfaltowej. Taka szerokość dróg wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drodze. Ale to nie koniec.

Inwestycje trwają

Jak mówi Iwona Szlaga, inspektor do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy Sochaczew, już trwają, albo niebawem rozpoczną się prace na kolejnych drogowych odcinkach.

Szczególnie ważna dla mieszkańców jest droga Bronisławy-Altanka-Rozlazłów, na której ruch samochodów bardzo się zwiększył. Droga ta stanowi główny dojazd mieszkańców okolicznych miejscowości do szkoły w Kątach czy Gawłowie. Droga jest w fatalnym stanie i wymaga gruntownej przebudowy. Na odcinku około kilometra powstanie zupełnie nowa droga (nowa podbudowa i nawierzchnia asfaltowa), zostanie także oczywiście poszerzona do szerokości 5,0 m. Dodatkowo, niejako na przedłużeniu tej trasy, zostanie położona nawierzchnia na odcinku 400 metrów w Bronisławach. Ważną arterią gminną jest też trasa prowadząca przez Janówek Daranowski – Andrzejów Daranowski – Sielice. Pierwszy etap przebudowy, od granic miasta do zjazdu na most na rzece Pisi, został wykonany w ubiegłym roku. Teraz trwają prace w samym Andrzejowie, na odcinku 800 metrów. W przyszłym roku planowany jest do wykonania kolejny 700 metrowy odcinek.

Remontowana będzie też droga w Czerwonce Parcel. Nowej nawierzchni doczekają się też mieszkańcy Mokasu, gdzie już poszerzono pobocza, a jeszcze w tym roku położony zostanie asfalt.

Destrukt na pobocza

Z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich gmina pozyskała destrukt ze starych nawierzchni. – To dobry materiał, trwały, a dzięki otrzymaniu go za darmo dużo oszczędzamy – mówi Iwona Szlaga. Jest wykorzystywany przede wszystkim do wykonania poszerzeń dróg, które w przyszłym roku mają doczekać się nowych nakładek. Położono go między innymi na długim odcinku w miejscowości Orły Cesin, w Gawłowie (kilometr), Żukowie, Mokasie, Kuznocinie.

Na prace drogowe gmina w tym roku przeznaczyła ponad milion złotych. W tej chwili, poza drogami osiedlowymi, nie ma już właściwie dróg bez nakładek asfaltowych. Nacisk kładziony jest na poszerzanie i remonty istniejących nawierzchni. Na bieżąco prowadzone są też roboty dotyczące odwadniania i czyszczenia przepustów oraz koszenie skarp i poboczy.

Izabela Goryniak

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)