Jest nas coraz mniej

echopowiatu_ststystyki

Powoli, bo powoli, ale nadchodzi czas podsumowań minionego roku.

Poprosiliśmy nasze gminy o pobieżne przynajmniej statystyki Urzędów Stanu Cywilnego za rok 2017.

Co działo się w poszczególnych gminach?

Miasto Sochaczew

Liczba mieszkańców Sochaczewa na dzień 31 grudnia 2017 to 35 585 osób, w tym kobiety – 18 820, mężczyźni – 16 765.

Dzieci urodzone w szpitalu sochaczewskim – 754, zgony (osoby zmarłe na terenie Sochaczewa i gminy Sochaczew) – 574

W 2017 roku zawarto 247 małżeństw, w tym cywilne – 105 i konkordatowe – 142.

Najpopularniejsze imiona męskie – Antoni, Filip, Jakub, Szymon, Aleksander

Najpopularniejsze imiona żeńskie – Lena, Julia, Michalina, Maria, Maja

Iłów

W roku 2017 gminę zamieszkiwało 6 125 mieszkańców: 3 072 mężczyzn i 3 053 kobiety. Dla porównania w roku 2016 odnotowano 6 170 mieszkańców, a w 2015 roku: 6 193. A zatem w stosunku do roku 2015 liczba mieszkańców zmalała o 68 osób. W 2017 zarejestrowano 69 urodzeń. To o 5 mniej niż w 2016 roku. Wtedy na świat przyszło 74 dzieci. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom wśród chłopców to: Adam (2), Alan (2), Antoni (2), Franciszek (2), Ignacy (2), Marcel (2), Wiktor (2). Dziewczynkom najczęściej nadawano imiona: Amelia (4), Hanna (3), Lena (4). Inne nadane dzieciom imiona to: Pola, Nina, Nikola, Olga, Borys, Mateusz, Wojciech, Szymon, Mikołaj, Sylwester, Kacper, Rafał, Oliwier.

Liczba zgonów – 71. To o 4 mniej niż w roku 2016 (w USC sporządzono 29 aktów zgonu). Na zawarcie związku małżeńskiego zdecydowały się 33 pary, o 5 mniej niż w roku 2016. Od jakiegoś czasu pary mogą zamówić ślub w plenerze. Jednak w 2017 roku żadna para nie skorzystała z tej możliwości.

W gminie mieszka 7 kobiet, które mają ukończone 90 lat. 9 parom małżeńskim zostały przyznane medale za długoletnie pożycie (złote gody). Oficjalne wręczenie medali jubilatom odbyło się w roku 2018.

Brochów

Statystyki z terenu gminy informują, że liczba osób zamieszkałych na pobyt stały zameldowanych wynosi 4 304, w tym kobiet – 2 153 i mężczyzn 2 151. Liczba zgonów – 42, małżeństw – 30, liczba urodzeń (na terenie gminy, nie dotyczy dzieci urodzonych w szpitalach) – 1, a najpopularniejsze imię to dla dziewczynek Maria, a dla chłopców Antoni.

Młodzieszyn

Gminę na koniec roku 2017 zamieszkiwały 5 534 osoby, w tym 2 777 kobiet i 2 757 mężczyzn. W ciągu roku urodziło się 68 dzieci (35 chłopców i 33 dziewczynki). Najwięcej urodzeń – Młodzieszyn 24, Julipol 8 i Helenka 5, a najpopularniejsze imiona to Michalina, Julia, Antoni i Jan. Był też jeden Mieszko. W ciągu roku zmarły 84 osoby, a 43 osoby mają 90 lat albo więcej. W USC zawarto 26 małżeństw.

Rybno

Wśród 3 484 mieszkańców były 1 783 kobiety i 1 701 mężczyzn. Zawarto 16 małżeństw, zanotowano 39 zgonów i tyle samo urodzeń. Wśród urodzonych były 23 dziewczynki i 16 chłopców.

Dwukrotnie powtarzające się imiona to dla dziewczynek Maja, Maria, Kornelia i Aleksandra, a dla chłopców Antoni, Aleksander i Maciej.

Nowa Sucha

Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Suchej w roku 2017 sporządził:

·  0 aktów urodzenia (wynika to z faktu, że na terenie Gminy Nowa Sucha nie ma szpitala);

·  43 akty małżeństwa;

·  28 aktów zgonu.

Jeżeli natomiast chodzi o ogólną liczbę urodzeń i zgonów mieszkańców gminy Nowa Sucha (akty sporządzone w naszym Urzędzie oraz poza Urzędem) wynosi ona:

·  65 urodzeń;

·  64 zgony.

Liczba mieszkańców gminy sukcesywnie wzrasta. Związane jest to z dodatnim przyrostem naturalnym oraz nowymi zameldowaniami. Liczba mieszkańców gminy Nowa Sucha według stanu na 31 grudnia 2017 r. wynosi 6 656 osoby (zameldowania stałe).

Teresin

Liczba mieszkańców gminy na koniec 2017 roku wynosiła 11 268 osób, w tym 5 511 mężczyzn i 5 757 kobiet. W ciągu ubiegłego roku na ślubnym kobiercu stanęły 133 pary, zanotowano 51 zgonów. W 2017 roku urodziło się 122 dzieci.

Najczęściej nadawane imiona to: Zuzanna – 5, Julia, Maja, Wiktoria, Antoni i Wojciech – po 4 razy.

Gmina Sochaczew nie ma Urzędu Stanu Cywilnego, dlatego nie prowadzi statystyk.

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)