Nowy członek Rady Społecznej ZOZ

????????????????????????????????????

Czesław Ćwikliński, przewodniczący rady Gminy, złożył rezygnację z funkcji przedstawiciela gminy w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego. Decyzję umotywował względami zdrowotnymi. Rada powołała w jego miejsce nowego członka, Bogdana Dobrzyńskiego.
Czesław Ćwikliński w Radzie Społecznej ZOZ zasiadał od początku jej istnienia. Teraz, jak mówi, stan zdrowia nie pozwala już angażować się w dodatkowe działalności, stąd decyzja o ustąpieniu z pełnionej funkcji. Rada ze zrozumieniem przyjęła wniosek przewodniczącego i przyjęła rezygnację. Na swoje miejsce Cz. Ćwikliński zaproponował pracownika Urzędu Gminy, Bogdana Dobrzyńskiego. Rada jednogłośnie zaakceptowała tę kandydaturę.
IG

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)