Od września nowe szkoły

????????????????????????????????????

Ponieważ do końca marca samorządy mają czas na dostosowanie sieci i obwodów szkół do wymogów nowego ustroju szkolnego, a w międzyczasie swoją opinię o uchwałach wyrazić musi także kuratorium, radni wszystkich gmin drugi raz będą dyskutować nad reformą szkolnictwa na marcowych posiedzeniach. Radni gminy Sochaczew na swoim ostatnim posiedzeniu także podjęli taką uchwałę.

Jak mówiła dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Bogusława Cieślak, uchwała przewiduje przekształcenie jednego publicznego gimnazjum w Wymysłowie w ośmioletnią szkołę podstawową z klasami dotychczasowego gimnazjum. Natomiast
gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół przekształcą się z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnie szkoły podstawowe z klasami dotychczasowych gimnazjów.

Projekt ten poprzedziły konsultacje z dyrekcjami szkół, radami pedagogicznymi i radami rodziców. Jak mówił wójt Mirosław Orliński, zmiana ustroju szkolnego spowoduje konieczność poniesienia kosztów dostosowania szkół do nowego ustroju szkolnego, w tym kosztów właściwego wyposażenia sal lekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów. Minister Edukacji Narodowej zapewnia, że środki te zostaną zapewnione w subwencji oświatowej oraz jej rezerwie, ale jak będzie naprawdę, dzisiaj jeszcze nie wiadomo. Wójt zapewniał natomiast, że dołoży wszelkich starań, aby żaden z nauczycieli nie został pokrzywdzony podczas tej operacji. Chociaż nie wiadomo, czy nie będą musiały zmienić się niektóre wskaźniki. Uchwała, jak podkreślała dyrektor Cieślak, ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia opinii Kuratorium Oświaty i związków zawodowych.
Uchwała przyjmuje również sieci szkół i ich obwody. Nie oznacza to jednak, że jest obowiązek uczęszczania do szkoły z własnego obwodu, natomiast szkoła ma obowiązek przyjąć z takiego obwodu ucznia.

Ustalone miejscowości obwodów nowych szkół gminnych
Obwód Szkoły Podstawowej w Feliksowie obejmuje: Nowe Mostki, Feliksów, Kożuszki-Parcel, Zosin, Wójtówkę, Kaźmierów, Czerwonkę-Parcel, Czyste, Ignacówkę, Czerwoną Wieś, Sochaczew Wieś i Orły-Cesin.

Szkoła podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gawłowie to Altanka, Karwowo, Rozlazłów od nr 54 do nr 57, Gawłów od nr 39.

Szkoła Podstawowa w Mokasie – Mokas, Dzięglewo, Chodakówek, Żelazowa Wola.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie – Żuków i Gawłów od nr 1 do nr 38.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kątach – Rozlazłów od nr 1 do 53 i od nr 58, Lubiejew, Żdzarów, Władysławów, Kąty, Kuznocin, Dachowa i Bronisławy.

Szkoła Podstawowa w Wymysłowie – Wymysłów, Janaszówek, Chrzczany, Wyjazd, Kożuszki-Kolonia, Pilawice, Bogdaniec.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Wyczółkach – Bielice, Jeżówka, Sielice, Wyczółki, Duranów, Andrzejów Duranowski, Janówek Duranowski.
Ponieważ niektóre wypowiedzi radnych i sołtysów wskazywały na możliwość lepszego i wygodniejszego dla uczniów i rodziców usytuowania obwodów szkolnych, dyrektor Cieślak zapewniała, że zostaną one wzięte pod uwagę przy opracowywaniu końcowej wersji uchwały po otrzymaniu opinii kuratorium i związków zawodowych.
Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)