Szkolna sesja

sesjaGminaSochaczew

Potrzeba właściwego przygotowania gminnej oświaty do wymogów reformy była powodem zwołania 48 sesji Rady Gminy. Jak podkreślała dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Bogusława Cieślak, oprócz głównych założeń reformy oświatowej nie dotarły do samorządów żadne inne wytyczne, na przykład dotyczące sposobu i możliwości właściwego przekazania majątku, zobowiązań i należności likwidowanych gimnazjów i przygotowania nowych placówek do nowego ustroju szkolnego.

Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie, a niejako „przy okazji” zdecydowali także o tym, że w szkołach podstawowych prowadzących klasy zerowe bezpłatna będzie każda godzina poza zapewnionym czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie.

Jak mówił wójt Mirosław Orliński, zbliża się nowy rok szkolny. Zgodnie z reformą wraca ośmioklasowy system szkół podstawowych, ale również edukację ukończyć muszą dwa ostatnie roczniki gimnazjalistów. Dlatego teraz wiele przepisów jest tworzone z marszu, a z wyjaśnieniem prawnym dotrą do szkół na przełomie września i października. To trudny czas dla wszystkich placówek edukacyjnych, bo szkoły muszą zostać przystosowane do potrzeb większej liczby uczniów. W szkołach gminy Sochaczew w ostatnim czasie wzrasta liczba uczniów. Spowodowane jest to dobrą opinią placówek, do których trafiają dzieci nie tylko z obwodu gminy, ale i z innych miejscowości. Powoduje to wzrost subwencji, a w przyszłości zmniejszenie wydatków z funduszu gminy. Gmina troszczy się także o infrastrukturę. Wykonane zostały siłownie w miejscowościach Czyste, Bielice, Wymysłów, zrobiono ogrodzenie dla placu zabaw w Feliksowie.

Budżet przekroczył 45 milionów

Skarbnik Alicja Ziółkowska przedstawiała projekty zmian w budżecie, które przyjęte zostały jednogłośnie. A dotyczyły zwiększenia nakładów finansowych na przebudowę dróg w Mokasie o 83 tys. zł, Feliksowie – 80 tys. zł i Żdżarowie – 50 tys. zł. Jednocześnie w wyniku przeprowadzonych przetargów okazało się, że taniej zostaną wykonane inne drogi, dla których można było zmniejszyć koszty. Dotyczyło to przebudowy drogi Andrzejów Duranowski – Janówek Duranowski – Sielice, gdzie zmniejszono wartość robót o 52 tys. zł i drogi w miejscowości Wyjazd – o 50 tys. zł.

W związku z wprowadzaną reformą systemu oświaty zwiększono budżet przeznaczony na remonty i przystosowanie sal lekcyjnych do potrzeb nowych uczniów w Gimnazjum w Wymysłowie na potrzeby Szkoły Podstawowej w tej miejscowości o 275 tysięcy złotych.

Po tych i kilku mniejszych zmianach plan dochodów bieżących budżetu wynosi 45 340 356 zł, a plan wydatków ogółem to 44 348 260 złotych.

20 tysięcy dla Brus

Radni zdecydowali o przekazaniu 20 tysięcy złotych dla gminy Brus z powiatu chojnickiego na naprawę infrastruktury komunalnej po silnych huraganach, jakie nawiedziły te okolice. Jak mówiła skarbnik Alicja Ziółkowska, gmina została podczas ostatnich huraganów, jakie nawiedziły tamte okolice, w bardzo dużym procencie zniszczona. Na 3 300 budynków mieszkalnych zniszczeniu uległo 800 mieszkalnych oraz 1 050 budynków gospodarczych. Niewyobrażalne szkody wystąpiły również w uprawach rolnych i leśnych.

Drogi

Wójt Orliński odpowiadając na pytania i postulaty zgromadzonych, dużą część sesji poświęcił drogom. Na remonty i przebudowy części z nich zostały przeprowadzone przetargi, a niektóre remonty zostały już wykonane. Ukończony został remont drogi w Żdżarowie, Kuznocinie, przebudowana został droga w Dachowej i Żukowie. Teraz rozpoczynają się prace przy drodze w Andrzejowie Duranowskim. Ogłoszone zostały również przetargi na drogę w Czerwonce, Mokasie, Dzięglewie i Orłach Cesin. Ponadto na bieżąco koszone są skarpy i pobocza.

Problemy są z ulicą Medyczną, która położona jest na granicy gminy i miasta, które na razie nie ma jej w planach naprawczych. Przy drobniejszych pracach, jak np. przedłużenie oświetlenia na Ignacówce, wójt wspomniał również o możliwościach udziału w takich lokalnych inwestycjach funduszy sołeckich, które właśnie zaczęły być na zebraniach sołeckich rozdzielane. Obiecał również w miarę wolnego czasu obecność na takich zebraniach i bezpośrednią rozmowę z mieszkańcami.

Na zakończenie radni wnioskowali o organizację gminnego spotkania dożynkowego. Jak stwierdził wójt, należałoby to jeszcze uzgodnić, ale wstępnie dożynki mogłyby się odbyć 17 września w Kątach.

Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)