Socho 2017

echopowiatu_socho2017

Pod takim kryptonimem jesienią tego roku odbędą się powiatowe wieloszczeblowe ćwiczenia obronne. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie odbyła się wstępna konferencja w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sochaczewskiego, Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku i 3 Warszawską Brygadą Obrony Powietrznej.

Spotkanie otworzył Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski, a dalej poprowadził je Tadeusz Jaworski z Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone 5 i 6 października br. na terenie powiatu sochaczewskiego. Odbędą się one w ramach szkolenia obronnego w temacie „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz warunkach zewnętrznego zagrożenia Państwa z wykorzystaniem stanowiska kierowania starosty”.

– Założeniem ćwiczenia jest integracja systemów zarządzania kryzysowego i kierowania bezpieczeństwem narodowym w skali powiatu i gmin, jak również osiąganie gotowości do kierowania i kierowanie potencjałem militarnym powiatu podczas realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz reagowania na zaistniałe na naszym terenie zdarzenia kryzysowe – mówił podczas spotkania wicestarosta Tadeusz Głuchowski.

Realizacja zadania ma na celu sprawdzenie m.in. przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządowych oraz w systemie stanowiska kierowania i stałych dyżurów, stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne, stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Płocku, czy też sprawdzenia stanu systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji: stanowisko kierowania wojewody, starosty i powiatowych służb i pozostałych uczestników ćwiczenia. Ćwiczenie ma też sprawdzić przygotowanie służby zdrowia do realizacji zadań obronnych, a także sprawdzenie poprawności procedur i założeń przyjętych w „Planie Zarządzania Kryzysowego” i „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu” w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W spotkaniu na etapie przygotowawczym udział poza przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wzięli także m.in. reprezentanci służb mundurowych, samorządów gminnych, Szpitala Powiatowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jak i delegatów z wielu innych podmiotów i instytucji, które zaangażowane będą w realizację ćwiczenia obronnego „Socho 2017”.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)