Teresin artykułów

Echopowiatu_ewa_odolczyk2017

Pierwsza taka kolejówka w powiecie

Rozmowa z Ewą Odolczyk, dyrektor Zespołu Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Od roku w Teresinie funkcjonuje technikum kolejowe, na jakich dokładnie zasadach? Pierwsza klasa technikum kolejowego ruszyła od września 2016 roku. Uczniowie zdobędą zawodowy tytuł technika elektroenergetyka transportu szynowego, nabywając dwie kwalifikacje. Chciałabym przypomnieć, że jako jedyni w powiecie sochaczewskim mamy podpisaną umowę z

echopowiatu_dworzec_to_kuultura_podpisanie_umowy

Umowa na dworzec podpisana

Gmina Teresin otrzymała ponad 3 miliony złotych dofinansowania na realizację projektu „Dworzec TOKultura”. W minioną środę w Pałacu w Teresinie podpisano umowę między Urzędem Marszałkowskim i gminą Teresin. Środki na tę inwestycję pochodzą z Unii Europejskiej. Umowę ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisał marszałek województwa Adam Struzik, ze strony gminy Teresin wójt Marek Olechowski i skarbnik

echopowiatu_teresin_sesja_smieci

Pieniądze, grunty i sprzeciw wobec zmian

Na ostatniej sesji teresińscy radni rozpatrywali kilkanaście uchwał. Przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w programie znalazły się zadania gminy odnośnie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, również opieka nad wolno żyjącymi zwierzętami, a także odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im całodobowej opieki weterynaryjnej. Kolejna sprawa, którą zajęli się radni, to było przejęcie jako zadanie

echopowiatu_Teresin_dworzec_projekt

Zielone światło dla kulturalnego dworca

Zarząd województwa mazowieckiego zatwierdził listę 55 projektów, które dostaną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe. Wśród projektów znalazł się „Adaptacja budynku dworca w Teresinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu na cele kulturalno-artystyczne pod tytułem „Dworzec to Kultura” złożony przez gminę Teresin. Jego wartość to 5 milionów 206 tysięcy złotych, dofinansowanie to 3 miliony 134

echopowiatu_kino_za_rogiem

Dwa lata Kina za Rogiem

Teresińskie Kino za Rogiem świętuje w tym roku swoje drugie urodziny. Postanowiłem porozmawiać o tych dwóch latach z animatorką kina Kasią Rospędowską. Kiedy weszliśmy do sali kinowej, moim oczom ukazał się kameralny lokal na około 20 osób, w którym można oglądać filmy, przedstawienia teatralne, organizować koncerty, bo sala wyposażona jest w małą ale przytulną scenę.

echopowiatu_Teresin_jubileusz_dlugoletniego_pozycia (2)

Złote i diamentowe gody

  Koniec ubiegłego roku w Teresinie upłynął pod znakiem złotych godów. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowały aż cztery pary, a jedna z par świętowała… 60 lat pożycia małżeńskiego, czyli diamentowe gody! Z tej okazji nie obyło się bez uroczystości. Odbyły się one w Pałacu Druckich-Lubeckich w Teresinie, gdzie wszystkim parom gratulacje składały władze gminy, a wśród

echopowiatu_uczniowie_teresin

Wyjazdowe kształcenie w zawodzie

  W ramach Projektu Edukacyjnego „Laboratorium zrównoważonego zużycia energii i wody” uczniowie technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technikum energetyki taboru szynowego w Teresinie uczestniczyli w zajęciach zawodowych w Zakładzie Geotermalnym w Mszczonowie. Kilka dni potem udali się do Politechniki Warszawskiej na Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz do zakładu X-DISC produkującego panele

echopowiatu_niebieska_gwiazdka_teresin

Fenomen Niebieskiej Gwiazdki

  W minione święta Bożego Narodzenia czwarty raz na terenie gminy Teresin przeprowadzono charytatywną akcję pomocową „Niebieska Gwiazdka”. W czym tkwi fenomen tego przedsięwzięcia, w którym każdego roku przybywa darczyńców a dzięki temu i obdarowywanych? Pomysłodawczynią teresińskiej świątecznej akcji jest st. post. Anna Opęchowska-Ciak, dzielnicowa z teresińskiego Posterunku Policji. Policjantom z Teresina pomagają mieszkańcy, w