Oświata po nowemu

echopowiatu_Boguslaw_Bezel

Teresińscy radni na ostatniej sesji podjęli decyzję dotyczącą przekształcenia szkół podstawowych działających na terenie gminy z sześcio na ośmioklasowe. To konsekwencja reformy edukacji, która weszła w życie od 1 września.

– Przyjęte rozwiązanie jest następstwem uchwały z marca – mówi Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta gminy Teresin do spraw oświaty. – Dotyczyła ona połączenia gimnazjów z podstawówkami. Na terenie gminy działały 4 szkoły podstawowe i dwa gimnazja, które zostały wchłonięte przez podstawówki. Jeszcze przez dwa lata będziemy mieli w nich klasy gimnazjalne, ale gdy uczniowie skończą w nich naukę, to we wszystkich szkołach będzie jak dawniej, to jest dwie reformy wstecz, gdy w podstawówkach funkcjonowały klasy od I do VIII.

Bogusław Bęzel przedstawił też radnym sprawozdanie o stanie oświaty w gminie Teresin w latach 2016/17. – Zapoznałem radnych ze statystykami dotyczącymi liczby uczniów, liczby nauczycieli, stopniach awansu zawodowego, oraz o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce i stypendiach socjalnych. Od dwóch lat tematem naczelnym jest też integracja uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi, kontynuował pełnomocnik. – Ponieważ mamy obowiązek zapewnić naukę dzieciom niepełnosprawnym, musimy im zapewnić odpowiednie warunki nauki i opiekę. Do tego potrzebni są nauczyciele wspomagający. Zatrudniamy pedagogów, psychologów, logopedów. W sumie na terenie gminy mamy 7 specjalistów. Jak dodaje Bogusław Bęzel, są oni też wsparciem dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. – Radni podczas informacji o stanie oświaty zapoznani zostali również z tym jak organizowana jest praca poszczególnych placówek oświatowych – podsumował pełnomocnik ds. oświaty.
Paweł Pajka

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)