Walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej

echopowiatu_teresin_spółka_wodna

18 stycznia br. odbyło się w Teresinie walne zebranie Gminnej Spółki Wodnej. Było o tyle ważne, że miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Ustępujący zarząd złożył sprawozdanie, a komisja rewizyjna odczytała protokół z kontroli i wnioskowała o udzielenie absolutorium.

Sprawozdanie i wniosek postawiony przez komisję został przyjęty jednogłośnie. Podczas spotkania dokonano również zmian w statucie spółki. Pierwsza z nich dotyczyła poszerzenia składu walnego zebrania o rolników, którzy mają gospodarstwa powyżej 40 hektarów. Tych rolników na terenie gminy jest około 12 i oni wezmą udział w kolejnym walnym zebraniu spółki. Druga zmiana dotyczyła członków, którzy nie brali przez ostatnich pięć lat udziału w walnych zebraniach. Ci rolnicy, którzy nie brali udziału w spotkaniach, zostali skreśleni z listy uczestników walnego zebrania. Podczas spotkania zgłoszono również kandydatów do nowego zarządu. Na prezesa zgłoszono jedynie kandydaturę Leszka Jarzyńskiego, który zgodził się kandydować i jednogłośnie został wybrany na tę funkcję. Wybrano również wiceprezesa i sekretarza oraz skład komisji rewizyjnej.

Ustalono również nowe składki członkowskie, które wynoszą 25 złotych rocznie od hektara.

Podczas zebrania odbyła się również dyskusja na temat podłączania przez mieszkańców gminy szamb do melioracji. Takie działanie jest nielegalne i karalne. W związku z tym, na niektórych gospodarstwach rolnych dojdzie do kontroli, które będą miały na celu ujawnienie nieprawidłowości.

PP

Foto Tadeusz Szymańczak

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)