Uchwały i plan zgodnie przyjęte

echopowiatu_sesja_rady_powiatu_sochaczewskiego

Pierwsza po wakacjach sesja Rady Powiatu przebiegła bardzo sprawnie i szybko. Radni przyjęli kilka uchwał, a także wysłuchali informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie. Z bieżącymi działaniami sochaczewskiej policji radnych zapoznał naczelnik wydziału prewencji KPP w Sochaczewie. Sesja Rady Powiatu odbyła się w czwartek, 29 września.

Radni wysłuchali informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze br. Dane te przedstawiała Teresa Pawelak, skarbnik powiatu.

Plany transportowe
Rada Powiatu przyjęła też jednogłośnie Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego. Wymóg opracowania Planu transportowego w przypadku planowego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej przez powiat sochaczewski wynika z zapisów ustawowych, które obligują powiat liczący co najmniej 80 tysięcy mieszkańców do sporządzenia planu w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich. Zgodnie z zapisami Plan został poddany trzytygodniowym konsultacjom społecznym, których celem było zapoznanie mieszkańców z dokumentem oraz stworzenie możliwości zgłoszenia opinii co do kształtu sieci komunikacyjnej, środków transportu i innych rozwiązań w zakresie przewozów pasażerskich. Zainteresowanie konsultacjami projektu Planu, pomimo informacji w prasie lokalnej, do dnia ich zakończenia nie znalazły odzwierciedlenia w postaci otrzymanych formularzy konsultacyjnych. Nie odnotowano żadnych wniosków i opinii ani od mieszkańców, ani jednostek samorządowych z terenu powiatu.
Warto zaznaczyć, co podkreśla starosta Jolanta Gonta, że zasadniczym celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jest zaplanowanie i uporządkowanie rynku przewozu osób w zakresie publicznego transportu. Jednocześnie wicestarosta Tadeusz Głuchowski zapewnia, że powiat jako organizator publicznego transportu zbiorowego będzie dążył do stworzenia optymalnych warunków służących rozwojowi tegoż transportu, tym samym zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkańców naszego powiatu.
Zawarte w planie zestawienia liczbowe dotyczące m.in. przewiezionych pasażerów na poszczególnych liniach wskazują, że istniejąca sieć komunikacyjna w sposób optymalny zabezpiecza potrzeby przewozowe ora pozwala na utrzymanie sieci, gwarantując jej rentowność.

Na rynku pracy lepiej
W kolejnej części sesji Rady Powiatu wysłuchano informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie za pierwsze półrocze tego roku. Dane przedstawił Krzysztof Wasilewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Z istotnych danych należy wskazać, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych systematycznie spada w naszym rejonie w porównaniu do roku ubiegłego. W pierwszym półroczu br. zarejestrowanych ogółem było 2 337 osób (tj. o 44 osoby mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). Spada też bezrobocie na wsiach. Na koniec czerwca 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniosła 1 539 osób i w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2015 roku zmalała o 219 osób. Z danych za pierwsze półrocze wynika, że pracę podjęło 597 osób zamieszkujących wsie, posiadających status osoby bezrobotnej, w tym 287 kobiet. Obecna stopa bezrobocia w naszym powiecie wynosi 8,4%, gdy tymczasem w województwie mazowieckim stanowi 7,8% a dla całego kraju wynosi 8,8%.

Bezpieczne rozwiązania
Na koniec sesji głos zabrał naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie – podinspektor Grzegorz Radzikowski, który zapoznał radnych z nową aplikacją „Moja komenda” oraz omówił założenia realizowanego przez policję projektu „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. Aplikacja zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodano do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielnicowych oraz posterunki.
Z kolei obsługa „Map zagrożenia” dostępnych na stronach internetowych poszczególnych jednostek policji, w tym naszej sochaczewskiej, została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo, wręcz intuicyjnie mógł z nich skorzystać każdy. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. Do tej pory na terenie naszego naniesiono na Mapę 35 zgłoszeń. Dotyczyły one m.in. nadmiernej prędkości we wskazanych miejscach, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, dzikich wysypisk występujących na terenie naszego powiatu m.in. w gminie Nowa Sucha. mieszkańcy wskazali tez na nieprawidłowe oznakowanie dróg.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)