Budżet Obywatelski po zmianach

????????????????????????????????????

15. w tej kadencji sesja Rady Miejskiej Sochaczewa, która odbyła się we wtorek 24 maja, miała niezwykle bogaty program. Rozpatrzono ponad 20 projektów uchwał. Oprócz uchwalenia strategii miasta na lata 2017-2024 i odrzucenia petycji w sprawie tymczasowego mostu, Rada zajęła się między innymi zmianami w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany te związane są między innymi z decyzją o udzieleniu pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego. Chodzi o wykonanie dokumentacji projektowej dwóch ulic będących w zarządzie województwa – 15 Sierpnia i Chopina. Miasto weźmie na siebie tę część modernizacji, a województwo na podstawie sporządzonych za miejskie pieniądze dokumentów wykona później remonty. Będzie to kosztowało 120 tysięcy złotych na ul. Chopina i 100 tys. na ul. 15 Sierpnia. Koszty te są w budżecie miasta rozłożone na dwa lata. Ponadto Rada uchwaliła kierunki działań w zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta, regulamin organizowania imprez masowych na obiektach i terenach stanowiących własności miasta, miejski program opieki nad zabytkami. Zdecydowano też o utworzeniu nowej jednostki obsługującej szkoły w miejsce zlikwidowanego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Jest to zmiana administracyjna, związana z wejściem w życie nowych przepisów i nie powoduje zmian kadrowych.
Budżet Obywatelski po nowemu
Rada miasta uchwała wprowadziła też zmiany do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego, a konkretnie sposobu prowadzenia konsultacji społecznych w tej sprawie. Najważniejszą zmianą jest na pewno wykluczenie możliwości składania wniosków do budżetu przez jednostki organizacyjne miasta i instytucje. Ponadto zniesiono dolną granicę kwotową w przypadku tzw. małych projektów, doprecyzowano formularze zgłoszeniowe oraz wprowadzono wymóg załączania do wniosku list poparcia z podpisami co najmniej 25 mieszkańców Sochaczewa. Bez zmian pozostał terminarz oraz podział na projekty małe i duże (powyżej 300 tysięcy złotych). Jak zaznaczył referujący projekt wiceburmistrz Marek Fergiński, komisja opracowująca zmiany poddała je konsultacjom społecznym, jednak nie było żadnych wniosków ani uwag w tej sprawie. Zmiany dotyczą BO na 2017 rok.

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)