Budżet w dobrej kondycji

echopowiatu_budet_miasta_w_dobrej_kondycji

Sochaczewska Rada Miasta spotkała się na kolejnej sesji po trzymiesięcznej wakacyjnej przerwie. Porządek ostatniego posiedzenia obejmował ponad 20 punktów, w tym informację o realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2017 roku oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie. Zdecydowano także o zbyciu kilku nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Rada zdecydowała o przeznaczeniu 20 tys. zł na usuwanie skutków nawałnicy, jaka przetoczyła się w połowie sierpnia przez gminę Brusy. Następnie podjęli sześć uchwał dotyczących sprzedaży działek, głównie ich dotychczasowym dzierżawcom lub użytkownikom wieczystym.

Budynek po telekomunikacji przestanie straszyć
Rada przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla półhektarowej działki przy ulicy Żeromskiego, na której znajduje się niszczejący budynek Telekomunikacji Polskiej. Ze względu na szczegółowe zapisy istniejącego planu, który zakłada możliwość prowadzenia w budynku wyłącznie działalności telekomunikacyjnej, właściciel działki, firma Orange, wystąpiła do Ratusza z wnioskiem o poszerzenie zakresu działalności gospodarczej w tym miejscu, co pozwoli wynająć powierzchnię i wprowadzić w osiedle inny rodzaj usług lub ewentualnie zbyć budynek. Ze względu na położenie terenu w ścisłym centrum miasta i sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, nowy plan będzie wykluczał niektóre rodzaje usług, „aby jednoznacznie wyeliminować możliwość powstania jakichkolwiek uciążliwości dla otoczenia”.

Budżetowe zmiany
Radni wprowadzili wiele zmian w tegorocznym budżecie, wynikających przede wszystkim z likwidacji gimnazjów i utworzenia na ich bazie nowych szkół podstawowych. Do budżetu wprowadzono dodatkowe 192,7 tys. zł subwencji oświatowej. Pieniądze te przeznaczono już na remont sanitariatów w gimnazjach przekształcanych w podstawówki i wyposażenie sal lekcyjnych (155 tys.) oraz na doposażenie świetlic (37,7 tys.) w tych placówkach. Dodatkowe 55 tys. przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej, a 45 tys. na odpłatność za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. O ponad 155 tys. zmniejszono planowane wydatki na utwardzenie terenu na tyłach Szkoły Podstawowej nr 7, gdyż wyłoniona w przetargu firma wykonała roboty taniej, niż zakładano. Parking jest gotowy, od połowy sierpnia może z niego korzystać cała społeczność „siódemki”. Zaoszczędzone pieniądze przesunięto na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 3.

Mniej obligacji w tym roku
Radni zdecydowali o emisji obligacji, które przeznaczone zostaną na inwestycje, wkład własny miasta do projektów unijnych, pozwolą ratuszowi skutecznie starać się o milionowe dotacje na największe projekty infrastrukturalne. Pierwotnie planowano, że UM wyemituje w tym roku papiery wartościowe za 5,6 mln zł. Gdy w grudniu 2016 roku uchwalano budżet miasta, wszyscy radni byli „za” tym projektem. Po analizie danych finansowych za I półrocze burmistrz zaproponował jednak Radzie, aby wyemitować obligacje tylko za połowę planowanej kwoty, czyli za 2,8 mln zł. Jak się okazuje, kondycja budżetu jest dobra, ubiegłoroczna nadwyżka szacowana na 2,8 mln była wyższa aż o 1,9 mln (68 proc.) i faktycznie wyniosła 4,7 mln zł. Jak mówił burmistrz Piotr Osiecki, emisja obligacji za połowę planowanej kwoty wystarczy, by sfinansować wszystkie inwestycyjne zamierzenia.

IG/DW

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)