Historia „Dwójki” a współczesność

18-1-1

Przygotowania do obchodów jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 ruszyły pełną parą. Uczniowie, przygotowując się do konkursu z wiedzy o jej historii, poznają najważniejsze fakty z jej stuletniego funkcjonowania.
Zbierają pamiątki i wspomnienia swoich rodziców i dziadków, które są eksponowane na specjalnej tablicy, a także na stronie internetowej oraz w gazetce „Bez Tytułu”. Zaczęły się też przygotowania do obchodów Dni Patrona, podczas których uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi będą czytać fragmenty najpiękniejszych utworów Marii Konopnickiej. Ogłoszono także szkolny konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o życiu i twórczości patronki szkoły.
Pod koniec roku szkolnego podczas Dni Rodziny zostaną zaprezentowane gry i zabawy naszych dziadków i rodziców, a chętni uczniowie z sochaczewskich podstawówek wezmą udział w grze miejskiej związanej tematycznie z naszym jubileuszem. W planach jest też nakręcenie filmu o naszej szkole pod tytułem „Od kałamarza do komputera”.
Główne uroczystości, które patronatem objął Urząd Miasta wraz z burmistrzem Piotrem Osieckim, odbędą się w listopadzie 2017 roku.
Baza szkolna
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej nie zawsze była najmniejszą placówką w Sochaczewie. W latach 60. czy 70. podczas wyżu demograficznego uczyło się w niej ponad ośmiuset uczniów jednocześnie, dziś około trzystu.
I choć współcześnie to jedna z najmniejszych szkół w mieście, za to najstarsza, z wieloma tradycjami i mnóstwem pięknych kart w historii. Warto wspomnieć, że pierwszym patronem szkoły w latach 60-80 ubiegłego wieku był generał Karol Świerczewski – Walter, a pierwszy sztandar z napisem „Nauka Honor Ojczyzna” ufundowano w 1963 roku, 5 lat po przeniesieniu się do nowego budynku przy ul. 15 Sierpnia 44, w którym szkoła funkcjonuje do dziś, a który jak na tamte czasy był bardzo nowoczesny i piękny.
W latach 1993 – 2003 uczniowie klas młodszych uczyli się w budynku przystosowanym do ich potrzeb po dawnym Zakładowym Domu Kultury w Boryszewie, jednak niż demograficzny sprawił, że w 2003 roku wszyscy uczniowie wrócili do macierzystego budynku przy 15 Sierpnia 44.
W szkole zatrudnionych jest obecnie 34 nauczycieli i 18 pracowników obsługi i administracji. Stanowisko dyrektora szkoły od 1991 roku pełni mgr Hanna Celeda oraz jej zastępczyni, mgr Ewa Zielińska. W szkole w 13 oddziałach uczy się 280 uczniów.

Jakość i bezpieczeństwo
Priorytetem i atutem naszej „Dwójki” jest nie tylko jakość kształcenia, ale nacisk na bezpieczeństwo uczniów i dbałość o przyjazną i miłą atmosferę, gdzie najważniejszy jest uczeń i jego potrzeby.
Sprzyja temu dbałość o wystrój i estetykę szkoły, sal lekcyjnych i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt techniczny: komputery z dostępem do Internetu i ekrany multimedialne, co ułatwia i uatrakcyjnia proces uczenia się i przekazywania wiedzy. Możemy się pochwalić również tym, że jako pierwsza szkoła w mieście korzystamy już drugi rok z dziennika elektronicznego, który nie tylko usprawnia pracę nauczycieli, ale daje natychmiastowy wgląd rodzicom w szkolne postępy ich dzieci.
Mimo iż szkoła nie posiada dużej i nowoczesnej sali gimnastycznej, to dzięki zaangażowaniu całej lokalnej społeczności udało się pozyskać w ramach projektu SBO środki na budowę w 2014 roku nowoczesnego boiska do piłki ręcznej i siłowni zewnętrznej, a dwa lata później, w ramach tego samego projektu, powstało nowoczesne boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną. Warto dodać, że z obiektów tych korzystają nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy naszej, trochę zaniedbanej, dzielnicy Boryszew.
Natomiast dla młodszych jako pierwsi w mieście pozyskaliśmy środki z MEN w ramach projektu „Radosna Szkoła” na budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw, który wśród najmłodszych uczniów i mieszkańców dzielnicy cieszy się ogromnym powodzeniem.

Sportowe sukcesy
Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami. Szkolną specjalnością w sporcie są zawody rugby, koszykówka i lekkoatletyka, ale jest też wiele sukcesów w innych dziedzinach. W ubiegłym roku mieliśmy laureata w wojewódzkim kuratoryjnym konkursie z języka polskiego, był nim Adam Milczarek. Nasi uczniowie zdobywają też wiele nagród i wyróżnień w konkursach matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, recytatorskich, plastycznych czy muzycznych.
Możemy się również pochwalić naszą szkolną gazetką „Bez Tytułu”, która ukazuje się regularnie od 1993 roku i cieszy się wśród uczniów na przestrzeni tych lat ogromnym zainteresowaniem, rozbudzając ich pasje twórcze i dziennikarskie. Jest też laureatką wielu konkursów dziennikarskich.
Warto wspomnieć o tym, że szkoła, dzięki zaangażowaniu i kreatywności nauczycieli, uzyskała liczne certyfikaty i tytuły. Najważniejsze z nich to: „Szkoła z klasą”, „Szkoła odkrywców talentów”, „Jakość ewaluacji wewnętrznej”, „Szkoła doskonaląca się”, „Szkoła gotowa na TIK”, „Miejsce przyjazne seniorom”, „Wiarygodna szkoła”, ”Bezpieczna szkoła”, „Akademia bezpiecznego Puchatka”.
Byliśmy też współtwórcami kampanii „Postaw na rodzinę”, uzyskaliśmy certyfikat edukacyjny „Technologie cyfrowe, a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka” i „Zachować trzeźwy umysł”.
Organizujemy Wiosenne Spotkania Świetlicowe, Miejski Konkurs Przyrodniczy, Dni Otwarte Szkoły, Biennale Sztuki. We współpracy z przedszkolami od lat realizujemy projekt „Cztery Pory Roku”. Dużym powodzeniem cieszy się Powiatowy Konkurs Literacki „List do…”.
Do tradycji szkoły weszła uroczystość „Gala Mistrzów”, na której nagradzamy uczniów, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach. Powód do dumy mają wtedy także ich rodzice i nauczyciele, współtwórcy tych sukcesów.
Współpraca i rozwój
Nasza „Dwójka” współpracuje z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują uroczystości z okazji Dnia Seniora czy w rocznicę hitlerowskiego mordu na żołnierzach z Batalionu Bydgoskiego – upamiętniają te wydarzenie programem artystycznym i gościną rodzin poległych żołnierzy w naszej szkole.
Szkoła nawiązuje też współpracę z innymi placówkami edukacyjnymi. Ostatnio w ramach współpracy z wyższymi uczelniami, a konkretnie z Politechniką Warszawską, chętni uczniowie z klas IV-VI wzięli udział w Festiwalu Nauki pod hasłem „Skołowany weekend”. Program ma na celu zainteresowanie młodzieży różnymi dziedzinami nauki, poszerzenie wiedzy, a przede wszystkim przekazanie jej w wyjątkowy, zrozumiały i interesujący sposób.
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom uczniów, staramy się, aby każdy mógł rozwijać swoje pasje i zdolności. Szkoła zapewnia im bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone są koła: taneczne, dziennikarskie, teatralne, muzyczne, plastyczne.
Uczniowie korzystają z zajęć na pływalni „Orka”, mają dostęp do bogatych zbiorów bibliotecznych i pracowni multimedialnej w bibliotece. Wszyscy potrzebujący uczniowie objęci są też opieką świetlicową, korzystają z obiadów w szklonej stołówce, a o ich zdrowie i odpowiednią profilaktykę dba pani pielęgniarka.
Duży nacisk kładzie się na zdrowe żywienie. Od lat wydawane są uczniom owoce, soki oraz mleko w ramach akcji „Owoce w szkole” czy „Szklanka mleka”, a sklepik uczniowski zastąpił automat ze zdrowymi przekąskami i napojami.
Wprowadzana od przyszłego roku szkolnego reforma szkolnictwa, stawia przed nami nowe wyzwania. Mimo obaw, mamy nadzieję, że sprostamy nowym zadaniom i zapewnimy naszym uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju.
Choć obchody stulecia to trudne i wielkie przedsięwzięcie, mamy nadzieję, że się powiedzie i jeszcze bardziej zjednoczy i zmobilizuje całą szkolną społeczność do wspólnej pracy i świętowania tak ważnej rocznicy. Szkoła zaś udowodni, że jest nie tylko szkołą z tradycjami, ale otwartą, przyjazną i nowoczesną, dla której dobro ucznia i jego harmonijny rozwój są najważniejsze.
SP 2

18-1-2

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)