O kształceniu zawodowym z ministrem edukacji

echopowiatu_kształcenie_zawodowe

24 października dyrekcja Technikum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Sochaczewie wraz z partnerem strategicznym kierunku kolejowego PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A, uczestniczyła w spotkaniu z minister edukacji Anna Zalewską.

Celem spotkania było nakreślenie kierunków rozwoju kształcenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy przy ścisłej współpracy z pracodawcą, uwzględniając potrzeby kadrowe PKP PLK S.A. Z obecnych badań wynika, że w ciągu najbliższych lat drastycznie będzie pogłębiała się luka pokoleniowa wśród pracowników spółek kolejowych. Naturalnie wymusza to wzrost zapotrzebowania na młodą kadrę, dobrze wykwalifikowaną zgodnie z potrzebami pracodawców. Stąd też TKZ nr 1 w Sochaczewie kształcenie zawodowe na kierunkach kolejowych prowadzi „pod zamówienie” PKP PLK S.A. Zajęcia praktyczne oraz realizowane od tego roku szkolnego praktyki zawodowe odbywają się w całości w firmie pod nadzorem pracowników PKP PLK S.A. Uczniowie w trakcie nauki będą również nabywać dodatkowe uprawnienia specjalistyczne wykorzystywane w pracy na różnego rodzaju stanowisk kolejowych. Te wszystkie działania gwarantują absolwentom szkoły zatrudnienie w spółach kolejowych zaraz po zakończeniu nauki, pozwalając na płynne przejście od edukacji do aktywności zawodowej.

Minister podkreśliła znaczenie odbudowy kształcenia zawodowego w Polsce oraz większe zaangażowanie pracodawców w edukację młodzieży. Jednym z owoców spotkania było przyjęcie „mapy drogowej” konkretnych działań w zakresie dalszej współpracy oraz poszerzenie katalogu współpracujących ze szkołą pracodawców o dwie spółki kolejowe PKP Intercity S.A oraz PolRegio Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Szkoła wraz z przedstawicielami PKP PLK S.A oraz PKP Intercity S.A wezmą również udział w przygotowywaniu nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach, które zostaną wprowadzone wraz z rozpoczęciem funkcjonowania 5-letnich techników.

Technikum Kształcenia Zawodowego Sochaczew

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)