Pacjent Polski w Sochaczewie

echopowiatu_Stowarzyszenie_Pacjent_Polski

W Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie odbyło się spotkanie założycielskie sochaczewskiego oddziału stowarzyszenia Pacjent Polski. Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy, przedsiębiorcy i osoby zaangażowane społecznie. Kilkanaście z nich już na miejscu podpisało deklaracje członkowskie.

Jak mówi prezes stowarzyszenia Elżbieta Betlej, ma ono na celu przede wszystkim promocję zdrowia i pomoc seniorom oraz osobom przewlekle chorym, a także profilaktykę. Wśród statutowych celów stowarzyszenia są między innymi: wspieranie osób dotkniętych chorobami ostrymi i przewlekłymi, troska o dostępność produktów leczniczych, technologii medycznych, metod leczenia i artykułów sanitarnych, pomoc w rehabilitacji chorych, wspomaganie rozwoju wiedzy i nauki medycznej, opieka i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym, aktywizacja zawodowa, społeczna, turystyczno-rekreacyjna osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz seniorów. Stowarzyszenie działa od litego 2015 roku, swoją siedzibę ma w Warszawie. Sochaczewski oddział jest pierwszym oddziałem zamiejscowym. Jak mówi jego założyciel i jednocześnie wiceprezes całego stowarzyszenia Mieczysław Głuchowski, na założycielskie spotkanie zaprosił wielu fantastycznych gości i jest niezwykle wzruszony faktem, że nie tylko przyjęli zaproszenie, ale i zadeklarowali chęć działania i wsparcie. – Chcemy dotrzeć do mieszkańców naszego powiatu, żeby w odpowiednim czasie robili odpowiednie badania, bo wiele istnień ludzkich można uratować dzięki wiedzy i profilaktyce.

Działalność stowarzyszenia wspierają lekarze – przede wszystkim wybitny urolog, prof. Piotr Radziszewski. – Stowarzyszenie Pacjent Polski to przede wszystkim inicjatywa pacjentów – mówi profesor, który w Sochaczewie bywa często i przyjmuje w naszym szpitalu. – To jest wynik niecierpliwości pacjentów wynikający z tego, że mają problem z pójściem do lekarza, mają problem z diagnostyką, mają tak naprawdę problem z tym, żeby się przyznać, że są chorzy. Nie byłoby tego w Sochaczewie, gdyby nie pan dyrektor Szenk, który sprowadził mnie do Sochaczewa. Dzięki temu poznałem pana Mieczysława Głuchowskiego i mogłem go skontaktować z panią Betlej. Jak zaznacza profesor, przy odpowiednim stanie wiedzy niewielkimi nakładami można istotnie poprawić zdrowie i wcześnie wykrywać choroby, a dzięki temu znacznie taniej je leczyć.

Sochaczewski oddział Pacjenta Polskiego ma swoją siedzibę w Szpitalu Powiatowym. Do czasu ukonstytuowania się zarządu dyżury odbywają się raz w tygodniu, we wtorki między 17.00 a 18.00. Na wiosnę zaplanowany jest koncert inauguracyjny połączony z możliwością spotkania z lekarzami wielu specjalności i wykonaniem kilku badań profilaktycznych.

Wsparcie dla działalności stowarzyszenia zadeklarowały między innymi władze miasta i powiatu. Na spotkaniu inauguracyjnym obecni byli wicestarosta Tadeusz Głuchowski i zastępca burmistrza Marek Fergiński, którzy podkreślali, że każda działalność służąca poprawie stanu zdrowia mieszkańców może liczyć na przychylność i wsparcie samorządowców.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do stowarzyszenia mogą się kontaktować za pomocą Facebooka – strona Stowarzyszenie Pacjent Polski Oddział Sochaczew już działa.

Radio Sochaczew i Echo Powiatu także będą przekazywać istotne informacje związane z działalnością nowego stowarzyszenia.

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)