Prawie 400 tysięcy dla stowarzyszeń

echopowiatu_pieniadze

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe z zakresu Programów – Współpracy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Pomocy Społecznej.

W tym roku na współpracę z tzw. trzecim sektorem ratusz odłożył 409 tys. zł. O podziale tej kwoty między lokalne stowarzyszenia zdecydowała komisja konkursowa, która w grudniu i styczniu spotkała się aż na pięciu posiedzeniach. To ona dokonała formalnej i merytorycznej oceny ponad 70 ofert, a z nich ostatecznie dofinansowanie uzyskało 65. Dotację przyznano wszystkim projektom, które zdobyły wymagane minimum 50 pkt. Tym samym do lokalnych organizacji trafi 386 tys. zł. Podział środków jest następujący:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

– Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pp. – 7 000 zł

– Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 000 zł

Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizację imprez turystycznych i krajoznawczych typu rajdy, zloty, spływy promujące walory turystyczne i krajoznawcze miasta i regionu

– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 6 000 zł

Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin

– Stowarzyszenie Kajakarzy Sochaczewa – 1 000 zł

– Stowarzyszenie „Z Sercem do Wszystkich” – 3 000 zł

Wspieranie organizacji i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w szczególności związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

– Uniwersytet Trzeciego Wieku – 3 000 zł

– Stowarzyszenie „Nasz Zamek” – 3 000 zł

– Stowarzyszenie Sochaczewskie Wieczory Literackie „Atut” – 3 000 zł

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców, w szczególności związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

– Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 8 500 zł

– Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej – 5 000 zł

– Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej – 11 500 zł

– Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego – 500 zł

– Stowarzyszenie „Nad Bzurą” – 1 500 zł

Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych

– Uniwersytet Trzeciego Wieku – 2 500 zł

– Stowarzyszenie „Z Sercem Do Wszystkich” – 2 500 zł

Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 30 000 zł

– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 7 000 zł

– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 10 000 zł

Organizowanie stacjonarnych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych oraz wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji

– Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 3 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 5 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 5 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Unia” Boryszew – 6 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew – 5 000 zł

– Klub Sportowy Oldboy „ORKAN” Sochaczew – 6 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do i Karate Goju Ryu – 1 500 zł

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 6 000 zł

– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 14 000 zł

– Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew – 10 000 zł

– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 5 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 5 000 zł

– Klub Maratończyka „AKTYWNI” – 3 500 zł

Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i innych

– Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 2 000 zł

– Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego- 2 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew – 2 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 3 000 zł

– Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 3 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 12 000 zł

– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 3 000 zł

– Klub Sportowy Oldboy „ORKAN” Sochaczew – 3 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 3 000 zł

– Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew – 7 000 zł

Wspieranie działań w zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 1 000 zł

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2 000 zł

– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 5 000 zł

Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii

– Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pp. – 5 000 zł

– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 1 000 zł

– Stowarzyszenie „Z Sercem do Wszystkich” – 2 000 zł

Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 6 500 zł

– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 5 500 zł

– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 3 000 zł

Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu przeciwdziałania narkomanii

– Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” – 6 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 3 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Unia” Boryszew – 5 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew – 2 500 zł

– Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego – 5 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki – 5 000 zł

– Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 7 000 zł

– Klub Sportowy Oldboy „ORKAN” Sochaczew – 5 000 zł

– Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” – 12 500 zł

– Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew – 10 000 zł

– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 3 000 zł

– Klub Maratończyka „AKTYWNI” – 3 000 zł

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 39 000 zł

– Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” – 13 000 zł

– Caritas parafii św. Wawrzyńca – 13 000 zł

Warto dodać, że wkrótce poznamy wyniki drugiego konkursu, skierowanego do stowarzyszeń sportowych. Kluby i UKS-y sięgną w nim po kwotę aż 600 tys. złotych.

Urząd Miasta

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)