Rachunek ekonomiczny przemawia za nową siedzibą sądu

echopowiatu_Jacek_Woznica

Prezes sochaczewskiego Sądu Rejonowego, Jacek Woźnica, intensywnie zabiega o budowę nowej siedziby sądu. Na ile realne są możliwości powstania nowego budynku – pytała Grażyna Bolimowska-Gajda.

Jeszcze tak niedawno mówiliśmy o tym, że może sochaczewskiego sądu nie będzie, powstał komitet obrony sądu, były pikiety, protesty, a teraz się okazuje, że możemy mieć nową siedzibę.

 Zapewniam Państwa i tych wszystkich, który byli przeciwni funkcjonowaniu sądu w Sochaczewie, że sprawa budowy nowej siedziby jest na jak najlepszej drodze. Sąd ma się bardzo dobrze. Do tego roku były braki kadrowe, ale w tej chwili już jest kadra sędziowska  skompletowana. Udało się obsadzić wszystkie wydziały i odrabiamy zaległości.

Radni Sochaczewa jednogłośnie przegłosowali projekt przekazania dla sądu jednohektarowej działki na polach czerwonkowskich.

Tak. Jest to uchwała intencyjna. Zapadła 28 kwietnia tego roku. Radni jednogłośnie powiedzieli się za przekazaniem tej działki. Aczkolwiek sąd zadowalałby się działką wielkości 5-6 tysięcy metrów kwadratowych, niemniej jednak takie jednohektarowe działki zostały tam wydzielone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 Z kim prowadzone były rozmowy zmierzające do powstania nowej siedziby sądów?

Budową sadów w sensie budżetu zajmuje się minister sprawiedliwości. To ministerstwo zarządza środkami, i poprzez prezesa Sądu Apelacyjnego, w naszym przypadku w Łodzi, jak i dyrektorów tamtejszej apelacji, realizacja jest możliwa.

Czy otrzymał Pan już od kogoś zapewnienie?

Myślę że moje wieloletnie starania przyniosły rezultat. Na moje zaproszenie był w Sochaczewie prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi, dr Michał Kłos, byli dyrektorzy finansowi z apelacji łódzkiej. Ustosunkowali się bardzo przychylnie do tej mojej propozycji, podobnie jak prezes Sądu Okręgowego w Płocku.

Czyli to nie jest taki pomysł, który narodził się, nagle,  w ciągu ostatnich kilku miesięcy?

Nie, absolutnie. Dr Kłos był u nas już w zeszłym roku, zapoznał się z warunkami pracy naszych sędziów i pracowników administracji i obsługi. Dyrektorzy bywali wcześniej, więc znali nasze warunki i realia. Teraz, po uchwale Rady Miasta, zamierzam zaprosić dr Kłosa i dyrektorów w teren, aby pokazać, jak ta działka wygląda i gdzie się znajduje.

No właśnie, po informacjach o decyzji radnych odezwały się głosy, dlaczego stara siedziba nie jest rozbudowywana.

Z prostego powodu. Budynek sądu był budowany w początkach lat 70. ubiegłego wieku. Był przystosowany do zupełnie innych realiów, w międzyczasie przez pewien okres funkcjonował tam sąd wojewódzki, potem na ostatnie piętro wprowadziła się tam prokuratura, zajmując ¾ powierzchni. Z mojej inicjatywy poprosiłem prokuraturę o poszukanie sobie siedziby, sam zresztą aktywnie w tym uczestniczyłem. Udało mi się ich przekonać do tego, i z tego, co wiem, także w tym temacie prace są już zaawansowane. Są to roboty remontowe w budynku w tzw. „kasztankach”, w siedzibie dawnego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Ale skoro prokuratura się wyprowadzi, to nie można rozbudować istniejącego budynku? Co jest tańsze? Czy budowa nowego?

Kwestia budowy a kwestia rozbudowy to dwie różne rzeczy. Zawsze rozbudowa czy też adaptacja wiąże się ze zdecydowanie większymi kosztami. Już nie wspomnę o zakłóceniu funkcjonowania sądów w przypadku takiej rozbudowy. Aczkolwiek my plac mamy, bo działka jest dosyć duża, i tutaj rozbudowa w kierunku osiedla przy ul. 1 Maja byłaby możliwa. Natomiast wiązałoby się to po pierwsze, z kosztami i z niedogodnościami dla wszystkich. Również dla okolicznych mieszkańców. Zdecydowanie skurczyłyby sie także miejsca parkingowe, tak, że pomysł na zmianę siedziby jest jak najbardziej trafny i zaakceptowany przez Radę Miasta i burmistrza.

Czyli rachunek ekonomiczny przemawia na rzecz nowej siedziby?

Oczywiście. Dodatkowo, jak już wspomniałem, budynek był budowany pod inne potrzeby i wymogi. Zdecydowanie zwiększyła się przez te lata kognicja sądu, czyli właściwość spraw rozpoznawanych przez nasz sąd. Aczkolwiek jeden z wydziałów – sąd pracy – „wybył” do Żyrardowa, to jednak ilość spraw cywilnych rzędu 500-600 w każdym miesiącu, jest dosyć pokaźna.

Chciałabym jeszcze spytać o Iłów. Był Pan na posiedzeniu Rady Gminy w Iłowie i rozmawiał o możliwości „odzyskania” gminy dla sochaczewskiego sądu.

Byłem na sesji rady 8 maja i przedstawiłem radnym swoją propozycję rozważenia celowości przyłączenia Iłowa do naszego sądu. Dotychczas Iłów jest w gestii sądu w Płocku, co wiąże się  z większymi kosztami dla mieszkańców – dwukrotnie droższy i dłuższy przejazd, koszty sądowe postępowań prowadzonych przez policję, prokuraturę, sąd płocki. Radnym przedstawiłem 20 takich argumentów. Teraz radni w interesie ponad 6 300 mieszkańców gminy powinni zając jakieś stanowisko. Jakie? Trudno mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że niektórych przekonałem. Przedstawiłem również stanowiska prezesa Sądu Rejonowego w Płocku, bardzo pozytywne w tej kwestii, komendanta powiatowego policji w Sochaczewie, który również podnosi kwestię sprawności postępowań i kosztów, w końcu starosty sochaczewskiego, która w aspekcie historycznym i ekonomicznym jest jak najbardziej za tą opcją.

Bo paradoks polega na tym, że Iłów podlega pod komendę policji w Sochaczewie, a prokuraturę i sąd ma w Płocku.           

Tak było po reformie, która wprowadziła 49 województw. Teraz, po reaktywowaniu powiatu sochaczewskiego, wszystkie gminy powróciły do właściwości sądu sochaczewskiego, z wyjątkiem tej jednej – gminy Iłów, która pozostał we właściwości sądu płockiego i prokuratury płockiej.

I tak chyba jest również z gminą Kampinos.

Z gminą Kampinos rozstaliśmy się na stałe, bo wypadła ona całkowicie z powiatu sochaczewskiego i jest w powiecie warszawskim zachodnim, we właściwości sądu grodziskiego.

Kiedy będzie nam Pan mógł przekazać kolejne informacje o postępach w inwestycji sochaczewskiego sądu?  

To jest kwestia natury organizacyjnej. Jest brana pod uwagę budowa  dwóch sądów w apelacji łódzkiej. Jest to Sochaczew i Bełchatów. Jak będzie – trudno jeszcze powiedzieć.

Ale wszystko się rozstrzygnie niebawem?

Mam nadzieję. Ale do tanga trzeba dwojga. Najważniejsze –  jest spełniona ta opcja – jest chętny i jest działka.

 

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)