Schindler Polska wspiera ZS CKP

echopowiatu_ZSCKP

Z inicjatywy wicedyrektor Lucyny Sobieraj i kierownika szkolenia praktycznego Macieja Wódki doszło do nawiązania kontaktu z byłym absolwentem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Pawłem Wierzbickim, obecnie Prezesem Zarządu Schindler Polska Sp. z o.o. Pomysł współpracy firmy ze szkołą i utworzenia klasy patronackiej stał się możliwy do zrealizowania.

Schindler Polska to spółka – córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii. W swojej 139-letniej historii Schindler z lokalnego producenta maszyn przeobraził się w globalnego producenta wind, schodów i chodników ruchomych.

Obecnie koncern posiada fabryki i filie na wszystkich kontynentach oraz zatrudnia ponad 45 tysięcy pracowników w ponad 1000 oddziałach. Siedziba firmy mieści się w Ebikonie w Szwajcarii. Początek działalności w Polsce datuje się na rok 1928. Ponownie, jako przedstawicielstwo, koncern wszedł na polski rynek w roku 1995, a od roku 1997 działa jako Schindler Polska. Zakres działalności firmy obejmuje projektowanie i dostawę wysokiej jakości wind osobowych i towarowych oraz schodów i chodników ruchomych, konsultacje i wsparcie projektowe dla inwestorów i architektów, montaż, konserwacje, modernizacje i wymiany istniejących urządzeń (w tym także innych firm), konsultacje i przeszkolenia właścicieli urządzeń Schindler, udział w odbiorach i corocznych badaniach UDT. Schindler Polska przez cały czas utrzymuje czołową pozycję nie tylko w sprzedaży nowych dźwigów, schodów i chodników ruchomych, ale także w późniejszym ich serwisowaniu.

Czym różni się klasa patronacka od zwykłej klasy? Przede wszystkim dostępem do nowoczesnego sprzętu, co przekłada się na wzrost jakości nauki i przygotowanie specjalistów, choć plusów wynikających z podjętej współpracy jest znacznie więcej, w zależności od propozycji firmy patronackiej.

5 lipca 2017 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy firmą Schindler Polska Sp. z o. o. a ZSCKP w Sochaczewie. Firmę reprezentowali prokurent Monika Majcher oraz prezes Zarządu Paweł Wierzbicki, ZSCKP dyrektor Julia Jakubowska. Umowa dotyczy objęcia patronatem klas w zawodzie Technik Urządzeń Dźwigowych, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

W ramach patronatu firma zaproponowała:

1. Przyjęcie 3 najlepszych uczniów rocznie na płatne wakacyjne staże do działu konserwacji.

2. Ufundowanie jednej nagrody rocznie dla najlepszego ucznia z każdej z klas kształcących się w zawodzie Technik Urządzeń Dźwigowych.

3. Poprowadzenie raz w roku bezpłatnych 40-godzinnych warsztatów dla nauczycieli zawodu.

4. Organizację jednej wycieczki szkoleniowej na terenie Warszawy rocznie dla jednej klasy.

5. Organizację bezpłatnych praktyk szkolnych dla uczniów w trakcie trwania roku szkolnego.

6. Przekazanie podręczników branżowych dla uczniów.

7. Poprowadzenie przez ekspertów Schindler Polska raz na kwartał wykładów/warsztatów dla uczniów.

8. Przekazanie wybranych pomocy dydaktycznych w postaci części do urządzeń marki Schindler.

9. Przygotowanie sali patronackiej – wyposażenie jej w materiały dydaktyczne, obrandowanie i odświeżenie.

10. Współpracę podczas specjalnych wydarzeń np. Dni Karier/Targów Pracy/Dni Otwartych w szkole.

Coraz więcej szkół zawodowych przy współpracy z biznesem tworzy klasy patronackie. Tak wynika z informacji gromadzonych przez Ministerstwo Gospodarki. Dzięki takim klasom szkoły nie narzekają na niż demograficzny, firmy na kompetencje młodych pracowników, a absolwenci na brak pracy. Uczniowie z takich klas dzięki zapleczu gwarantowanemu przez firmę zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu edukacji. Tworzenie klas patronackich wpisuje się w założenia dualnego systemu kształcenia w szkołach zawodowych i jest bardzo popularne w Europie Zachodniej. Jesteśmy dumni, że jako jedni z pierwszych w powiecie sochaczewskim, przenosimy te dobre praktyki i sprawdzone wzorce do naszej szkoły i stwarzamy uczniom nowe możliwości rozwoju i planowania kariery już ze szkolnej ławki.

M. Sz.

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)