Trojanowska w przebudowie

5-1-1


Ulica Trojanowska w Sochaczewie to bardzo ważny szlak komunikacyjny, z którego korzystają mieszkańcy nie tylko miasta Sochaczew, ale i całego powiatu. Gruntowna modernizacja jednej z głównych arterii miasta podczas pierwszego etapu obejmie kilometrowy odcinek od skrzyżowania z al. 600-lecia do skrzyżowania z ul. Łąkową. Ta powiatowa droga remontowa będzie w partnerstwie dwóch samorządów: powiatowego i miejskiego, a jej przebudowa potrwa zgodnie z harmonogramem do października br.

To długo wyczekiwana inwestycja drogowa, realizowana wspólnie przez samorząd powiatowy i miejski, przy dofinansowaniu ze środków wojewody mazowieckiego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Remontowany fragment tej powiatowej ulicy to koszt prawie 4 200 000 zł.
Przetarg na realizację inwestycji wygrała lokalna firma Prima, a umowę na wykonanie zadania podpisano 25 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie i Marcin Głuchowski, właściciel P.H.U. Prima. Umowę zawarto w obecności starosty Jolanty Gonta, burmistrza Piotra Osieckiego oraz wicestarosty Tadeusza Głuchowskiego.

Pół roku na remont
Zakres robót przy przebudowie ulicy Trojanowskiej obejmuje rozbudowę drogi na odcinku 0,974 km, a także budowę dwustronnych pasów rowerowych, jednostronnego dwukierunkowego ciągu pieszo-rowerowego, obustronnych chodników, przebudowę 7 skrzyżowań, budowę 4 zatok autobusowych, miejsca do kontroli pojazdów dla policji. Powstanie nowa kanalizacja deszczowa oraz przebudowana zostanie ta istniejąca. Ponadto zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi, przebudowę kolizji elektroenergetycznych, wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, roboty drogowe w obrębie przejazdu kolejki wąskotorowej, przeniesienie 2 kapliczek, wykonanie jednostronnego pobocza, wykonanie rowu przydrożnego, oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa. Roboty na drodze rozpoczęły się w pierwszych dniach maja. Inwestycja ma być zakończona do końca października br.

Zmiana organizacji ruchu
Niestety przebudowa odcinka Trojanowskiej wiązać się będzie z utrudnieniami w ruchu, jednak ustalona organizacja ruchu i przeprowadzane etapami roboty powinny spowodować jak najmniejsze utrudnienia.
Mimo to zarówno kierowcy, piesi, jak i mieszkańcy, dla których ulica ta stanowi drogę dojazdową do posesji czy siedziby firmy, muszą spodziewać się pewnych utrudnień. Aby jednak uciążliwości były jak najbardziej zminimalizowane, przygotowano projekt organizacji ruchu na czas realizacji zadania.
Zasadnicze ustalenia dotyczące czasowej organizacji ruchu w związku z rozbudową ul. Trojanowskiej — etap od skrzyżowania z Al. 600-lecia do skrzyżowania z ul. Łąkową włącznie – polegają na podziale prac na trzy etapy. Na czas prowadzenia robót podczas każdego kolejnego etapu zamknięte będą dla ruchu następujące odcinki drogi:
etap I – od zjazdu na drogę wewnętrzną za blokami mieszkalnymi (naprzeciw ogródków działkowych) do skrzyżowania z ul. Okrężną przed przejazdem kolejki wąskotorowej (bez skrzyżowania). Planowany czas prac maj-lipiec.
etap II – od pierwszego zjazdu (za torami kolejki wąskotorowej) do hurtowni Tarczyk do skrzyżowania z ul. Łąkową włącznie z tym, że samo skrzyżowanie wyłączone będzie przez jak najkrótszy czas. Planowany czas prac sierpień br.
etap III – od skrzyżowania z Al. 600-lecia do zjazdu na drogę wewnętrzną (włącznie) naprzeciw ogródków działkowych oraz od skrzyżowania z ul. Okrężną przed torami kolejki wąskotorowej (wraz ze skrzyżowaniem) do pierwszego zjazdu do hurtowni P.H.U. Tarczyk włącznie. Prace odnośnie tego etapu zaplanowane są na wrzesień br.

Czasowa organizacja ruchu podczas pierwszego etapu obowiązuje już od 6 maja br.

Zastępcze przystanki
Jak poinformował Zakład Komunikacji Miejskiej, w związku z rozpoczynającym się remontem pierwszego odcinka ul. Trojanowskiej, od 6 maja ZKM wyłącza z ruchu dwa przystanki autobusowe znajdujące się obok sklepu PSS Społem, przy skrzyżowaniu Trojanowskiej i Al. 600-lecia. Pasażerowie linii nr 4 i 9 będą mieć do dyspozycji nowy, tymczasowy przystanek na rogu ulic Targowej i Zwycięstwa. Autobusy dwóch wspomnianych linii zmienią trasy – zamiast odcinkiem Trojanowskiej pojadą Al. 600-lecia i ulicami Targową, Kochanowskiego i tam skręcą dopiero w Trojanowską.
Zmiany dotkną także linię nr 8. Od 6 maja „ósemka” nie będzie wykonywała małej pętli Targową, Zwycięstwa i Trojanowską, lecz bezpośrednio pojedzie spod Kauflandu prosto Aleją 600-lecia i na skrzyżowaniu skręci w lewo w ul. Staszica. Pasażerów korzystających z przystanku przy sklepie PSS w Trojanowie ZKM prosi o wsiadanie na przystanku przy Kauflandzie.

Remont etapami
Ulica Trojanowska jest w bardzo złym stanie. Od wielu lat mówiło się o jej remoncie. Droga, która podlega pod Powiatowy Zarząd Dróg, prowadzi przez miasto Sochaczew, ale i gminę Sochaczew – przez Wypalenisko, Kożuszki Parcel i Zosin aż do skrzyżowania z drogą powiatową do Żelazowej Woli. W 2008 roku oddana została do użytku wyremontowana droga powiatowa Wypalenisko – Zosin w gminie Sochaczew. Inwestycja zrealizowana została wówczas przez samorząd powiatowy w partnerstwie z gminą Sochaczew na odcinku ok. 2 km na terenie gminy. W 2014 roku wylany został asfalt na kolejnym odcinku tej drogi na terenie miasta. Wówczas w ramach bieżącego utrzymania dróg został wyremontowany równie newralgiczny odcinek drogi o długości ok. 350 metrów – od firmy MFO w stronę cmentarza. Poza tym sukcesywnie uzupełniane były każdego roku największe ubytki w jezdni, których najwięcej jest zawsze po zimie. Niestety, ruch ciężkich pojazdów spowodował, że wyremontowany kilka lat temu odcinek ponownie nadaje się do poprawy. Do przebudowy pozostanie na terenie miasta jeszcze odcinek ulicy Trojanowskiej od ul. Łąkowej aż za cmentarz na Wypalenisku. Być może uda się ten odcinek naprawić z pozyskanych kolejnych środków zewnętrznych, o które z pewnością aplikować będzie samorząd powiatowy.
Dzięki dotychczasowej pomyślnej współpracy dwóch samorządów – miejskiego i powiatowego przy realizacji kilku ostatnich inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej, jest szansa, że stan ulic w mieście poprawi się a kierowcy nie będą bać się o zawieszenie w swoich pojazdach.
opr. as

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)