Zadbajmy o pszczoły

echopowiatu_pszczola

Nasza redakcja otrzymała list od prezesa Powiatowego Koła Pszczelarzy w Sochaczewie. Ze względu na ważność poruszanych w nim tematów, które już na naszych łamach omawialiśmy w poprzednich latach, zamieszczamy go w całości.

Występuję do Państwa w imieniu Pszczelarzy stowarzyszonych w Powiatowym Kole Pszczelarzy w Sochaczewie z apelem o zachowanie rozwagi w dokonywaniu oprysków w nadchodzącym okresie kwitnienia roślin. Proszę także o Państwa pomoc.
Jak zapewne Państwu wiadomo, od kilku lat nasze pasieki dotyka problem upadku rodzin pszczelich, z którym na chwilę obecną nie potrafi poradzić sobie nauka. Są również zagrożenia, które my – Pszczelarze, potrafimy zdiagnozować, ale z którymi sami nie jesteśmy w stanie walczyć. Pszczoły giną od szkodliwych środków ochrony roślin, które stanowią dla nich śmiertelne zagrożenie. Nieodpowiedzialne stosowanie pestycydów jest straszliwym niebezpieczeństwem dla wszystkich owadów zapylających.
Przed nami piękny czas w przyrodzie, już w pierwszych dniach maja zakwitną sady owocowe, rzepak, mniszek lekarski i inne rośliny. Pszczoły, które przeżyły trudny okres zimy aktywnie przystąpią do pracy na polach i łąkach.
W minionych latach z niepokojem obserwowaliśmy relacje z różnych miejscowości, pokazujące, w jaki sposób nieodpowiedzialnie zastosowana chemia zabija. Widzieliśmy zatrute, sparaliżowane, martwe bądź konające jeszcze pszczoły, pozbawione zdolności do lotu i prawidłowego funkcjonowania.
Dlatego zapowiadamy nasz stanowczy sprzeciw przeciwko takiemu barbarzyństwu.
Ustalone zostały już odpowiednie procedury w przypadku zatruć, wiążące się z natychmiastowym wezwaniem przedstawicieli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zawiadomieniem policji i prokuratury, powołaniem odpowiedniej komisji weterynaryjno-pszczelarskiej w celu pobrania próbek. Wiąże się to także z możliwością nałożenia grzywny pieniężnej, a także koniecznością pokrycia poniesionych przez pszczelarzy strat finansowych.
Powiatowe Koło Pszczelarzy w Sochaczewie zrzesza Pszczelarzy mających pod swoją opieką ponad 1 900 rodzin pszczelich. Każda z nich w szczytowym okresie sezonu liczy do 60 000 pszczół. Łatwo, więc policzyć, że jesteśmy odpowiedzialni za 114 milionów pszczół – istnień, które w obecnych czasach szczególnie potrzebują naszej ochrony.
Również Państwa – Sadowników, Ogrodników, Rolników, Sympatyków Przyrody i wszystkich Ludzi Dobrej Woli prosimy o pomoc. Obowiązujące przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin zapewniają pszczołom odpowiednią ochronę. Prosimy jedynie o ich przestrzeganie oraz reagowanie, kiedy ustalone zasady są łamane.
Zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy o ochronie roślin, Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz przepisami unijnymi należy:
1. Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół:
– na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
– kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
– na rośliny pokryte spadzią,
– w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek,
– na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
2. Unikać znoszenia cieczy użytkowej, zwłaszcza na sąsiednie kwitnące rośliny.
3. Stosować środki ochrony roślin, co najmniej 20 m od pasiek, przy prędkości wiatru w czasie zabiegu nieprzekraczającej 4 m/sekundę.
4. Starannie dobierać porę wykonania zabiegu ochrony roślin, najlepiej wieczorem (po oblocie pszczół),
5. Wybierać preparaty selektywne (bezpieczne dla owadów pożytecznych), nietoksyczne dla pszczół, o krótkim okresie prewencji.
6. Współpracować z pszczelarzami, w celu ewentualnego zabezpieczenia uli w czasie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.
7. Informować o zabiegach ochronnych.
8. Postępować z środkami ochrony roślin zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania.
9. Przestrzegać przepisów prawnych.

Prosimy o przestrzeganie powyższych przepisów w szczególności dotyczących pory wykonywanych zabiegów, ponieważ nawet nieszkodliwy w bezpośrednim kontakcie dla pszczół preparat zmieni ich zapach i spowoduje, że takie pszczoły – o obcym zapachu, nie zostaną wpuszczone do ula i zginą. Prawidłowo wykonane zabiegi (wieczorem, po oblocie pszczół) nie przyniosą szkody.
Prosimy Państwa również o zwracanie uwagi, czy na opryskiwanych polach kwitnących upraw przestrzega się dobrej praktyki. Jeśli zobaczycie Państwo wykonywany w ciągu dnia oprysk, należy niezwłocznie powiadomić Powiatowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (tel. 46 862-58-37) policję, wójta, sołtysa lub najbliżej mieszkającego pszczelarza.
W naszej strefie klimatycznej owady zapylają aż 80 proc. gatunków roślin. Przy udziale owadów wytwarza się około jednej trzeciej produkcji roślinnej w rolnictwie. Aż 4,1 miliarda złotych z całkowitej wartości produkcji rolnej w Polsce to zasługa pszczół. Na tyle wyceniono zysk z zapylania upraw w 2015 roku w opublikowanym przez Greenpeace raporcie „Nie tylko miód. Wartość ekonomiczna zapylania upraw rolniczych w Polsce w 2015 roku”.
Przy odpowiednim zaangażowaniu, wzajemnym zrozumieniu i dobrej woli z obu stron wspólnie przeciwstawimy się mordowaniu i wytruwaniu bezbronnych, zagrożonych wyginięciem, owadów zapylających. Korzyści będą na pewno wymierne dla całej społeczności.

Z poważaniem
Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Sochaczewie
Jarosław Parśniak

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)